Infocare overtar Strax og begynner med hvitevarer

– Vår intensjon er å videreføre den driften og de relasjoner som Strax har hatt, og gjøre en virksomhet som dessverre i forrige fase endte med konkurs til en trygg og solid virksomhet.

Det sier konsernsjef Terje Gunnulfsen i InfoCare AS. Svenske Powermill har kjøpt inventar og reservedeler fra konkursboet til Strax Service Systems AS, som gikk konkurs 5. juni. InfoCare blir underleverandør i Norge, og vil stå for den praktiske overta kelsen av Strax-avtalene med direkte fakturering til kundene. Eierne av InfoCare og Powermill har bestemt seg for å slå sammen selskapene, og venter på at EUs konkurransemyndigheter skal godkjenne fusjonen.

– Vi tror ikke dette skal være noe problem, sier Gunnulfsen som blir øverste sjef i det nye konsernet som får navnet InfoCare. InfoCare omsetter i dag for 1,25 milliarder kroner, mens Powermill omsetter for 500 millioner.

Kjøpet av Strax gjelder ikke finansielle balanseposter som kundefordringer og gjeld. Overtakelsen skjer retroaktivt per 5. juni 2007. Elkjøp, som er Strax’ største kunde, har inngått avtale med Powermill (med InfoCare som underleverandør i Norge) og styrer med umiddelbar virkning alle reparasjonsobjektene til de tidligere Strax avdelingene.

– Vi har vært i bransjen i mange år, og ønsker å gi trygghet for hele bransjen, kunder og de ansatte. Vi har store verksteder fra før, og vil drive dette etter vårt konsept som vi har erfaring med gir en fornuftig økonomi, sier Gunnulfsen.

De fleste kan fortsette

I Norge hadde Strax tre avdelinger: Oslo (60 ansatte), Trondheim (20 ansatte) og Haugesund (20 ansatte). I Danmark hadde Strax et verksted på Taastrup utenfor København med 55 ansatte.

– Det er vår intensjon å videreføre virksomheten ved disse avdelingene og de fleste av de tidligere ansatte i Strax vil bli tilbudt arbeid i Powermill Danmark og InfoCare Norge. Virksomheten i Finland er ikke en del av avtalen, men Elkjøp vil nå styre sitt reparasjonsvolum til Powermill i Finland, sier Gunnulfsen.

Han innrømmer at hvitevarer, som utgjorde en mindre andel av Strax’ virksomhet, blir et nytt produktområde for InfoCare, men ser ikke bort fra at de vil satse enda mer på dette i fremtiden.

– Vi tror hvitevarer i fremtiden i større grad vil repareres lokalt, der man ikke engang skal frakte produktet inn til det lokale verkstedet. I stedet skal man ved hjelp av en lettbeint organisasjon utføre reparasjonen på stedet. Vi er representert 69 steder i Norden, og har synergimuligheter ved at infrastrukturen allerede er bygd opp. Det bør være en smal sak å få tak i de rette menneskene med den rette kompetansen, sier Gunnulfsen.

15-20 prosent av InfoCare

Den tidligere Strax-virksomheten vil utgjøre 15-20 prosent av InforCares omsetning i Norge, på nordisk basis er tallet 6 prosent. Gunnulfsen mener oppkjøpet av Strax er viktig for konsolideringen av bransjen.

– Historien har vist at servicebransjen har vært svært fragmentert med tette skott mellom IT og forbrukerelektronikk. Siden vi er aktører i en lavmarginbransje er vi avhengig av store volum for å skape stordriftsfordeler og en sunn driftsøkonomi på tvers av gamle skillelinjer. Dette er bra for kundene og bra for oss, blant annet fordi det vil demme opp for aktører fra Øst-Europa som ønsker å konkurrere i servicemarkedet. Vi kan på denne måten beholde en sterk lokal servicebransje med base og tilhørighet i hjemmemarkedet. Jeg tror servicegraden står i fare, hvis aktører fra lavkostnadsland, for eksempel Polen, skulle få en dominerende posisjon i det nordiske servicemarkedet, sier Gunnulfsen.

I følge sitt nettsted er InfoCare et leverandøruavhengig nordisk konsern med et rendyrket tjenestekonsept innen IT-service, reparasjoner, logistikk og support. Selskapet hadde før overtakelsen av Strax 1.500 medarbeidere fordelt på 69 steder i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

InfoCare er eid av det nordiske private investeringsselskapet CapMan, samt av personer i konsernledelsen.

Til toppen