Det analoge bakkenettet er historie i Rogaland. Neste slukking er i Østfold 29. april, siden følger Oslo og Akershus 20. mai. Foto: Stian Sønsteng.

INGEN GLØDENDE LINJER

– Vi stiller oss undrende til det bildet Medietilsynet beskriver når de henviser til glødende telefonlinjer.

Før slukking var det klart at enkelte seere i Hordaland ville bli berørt, og enkelte husstander i Røldal (Hordaland) har meldt at de har mistet NRK1. Løsningen er at de fortsatt kan se NRK1 analogt ved å bruke den lokale senderen.

Medietilsynet gjennomførte en undersøkelse som viser at 98 prosent av befolkningen i Rogaland i midten av februar var klar over overgangen, og at de måtte gjøre noe for fortsatt å få inn TV-bilder fra bakkenettet etter 4. mars.

Fagbladet Elektronikkbransjen nr.2/2008

Anne Karin Augland er kommunikasjonsdirektør i NTV.
Til toppen