Willy Fischel (t.v.) og Wolfgang Kranz fikk prøve kokekunnskapene sine under den internasjonale pressekonferansen i Køln.

Ingen store på Domotechnica

– Vi annonserer bare det vi er sikre på, og kan ikke love at noen av de store aktørene kommer til Domotechnica.

Det sa Wolfgang Kranz i Koelnmesse GmbH, da han presenterte messen for hvitevarer og småelektriske husholdningsapparater i Køln. Blant de 371 utstillerne som foreløpig er påmeldt, finnes ingen av de store europeiske leverandørene vi kjenner fra det norske markedet. Kranz regner med at antallet utstillere vil stige til rundt tusen, men vil ikke spekulere i om noen av de store kommer på messen som arrangeres fra 13. til 16. februar. Han poengterte likevel at de 19 fellesstandene som er registrert ikke trenger oppgi hvilke selskap som deltar før messekatalogen trykkes.

– Hvorfor noen av leverandørene ikke deltar er et vanskelig spørsmål. Vi snakker med dem alle, og alle sier at de ønsker at Domotechnica skal være en ledende messe. Vi har lansert tilbudet, men foreløpig ser det ut til at de store likevel ikke kommer. Begrunnelsene de har for dette er svært forskjellige, sa Kranz.

Willy Fischel, som representerer stiftelsen Elektronikkbransjens Tyske søsterorganisasjon Technical Retail Trade (BVT) i Køln, var mer direkte i beskrivelsen av situasjonen:

– Vi er glade for at Domotechnica arrangeres, og håper den holdes varm til en eller flere av de fem store kommer. Plattformen til handlerne er stabil, og elektriske husholdningsapparater får positive omtaler i media. Resten av bransjen er positive, men et par av de store aktørene har økonomiske problemer. I kulissene beklager noen av de store selskapene at de ikke er med, men ingen av dem har hittil skåret gjennom og meldt sin deltakelse, sa Fischel.

Kan bli suksess

Kranz mener Koelnmesse har bygd en bru som kan bære alle i bransjen, og understreker at messen ikke er lagt i fryseboksen – men holdes varm slik at den kan bli en ledende bransjemesse.

– Årets messe kan bli en suksess, forutsatt et stort nok antall besøkende og en god nok kvalitet på utstillerne. Hvis de tusen utstillerne som tross alt vil delta er fornøyd med messen, kan vi fortsette å arrangere den. Vi er åpne for å diskutere messen med de store europeiske leverandørene, og gjentar gjerne invitasjonen, sa Kranz.

Fischel mener handelen trenger messen – og omvendt. Han påpekte også at medieomtalen er viktig. Kranz avviste at kjøkkenmessene er et alternativ til Domotechnica.

– Kjøkken- og møbelprodusentene retter seg mot møbelhandlerne. Domotechnica retter seg mot detaljhandelen av elektriske husholdningsapparater, sa Kranz.

Han håper på et besøkstall rundt 20.000, og uttalte at 15.000 besøkende vil skape problemer – uten at det er noen katastrofe. Domotechnica er en ren bransjemesse, og ikke åpen for vanlige publikummere.

Samarbeidet mellom Domotechnica i Køln og HomeTech i Berlin, der planen var å arrangere messene annet hvert år, opphørte da Berlin-messen dro inn årene i fjor. Planen er at Domotechnica nå skal arrangeres hvert annet år, og arrangøren sier dette er den eneste internasjonale messen som vil gi et overblikk over nyhetene innen elektriske husholdningsapparater og komponenter.

Halparten fra Europa

For de som er kjent på messeområdet i Køln, vil hallene 10.1, 10.2, 11.1 og 11.2 brukes under messen, tilsvarende 80.000 kvadratmeter. Av de 371 utstillere fra 40 land er påmeldt så langt, halvparten av disse kommer fra Europa. De største kontingentene er fra Tyskland (71), Kina (66), Italia (65), Taiwan (32), Tyrkia (28), Storbritannia (16) og USA (11). Så langt er 86 hvitevareleverandører og 170 leverandører av småelektriske produkter påmeldt.

– På nyåret regner vi med å ha en detaljert oversikt over deltakerne, med rundt 1.000 utstillere, sier Kranz.

Dette er 300 færre enn forrige messe. Antall besøkende sist var 25.000, 5.000 flere enn hva som forventes i år. Willy Fischel i bransjeforeningen uttaler følgende:

– Vi har alltid ønsket en ledende messe her i Tyskland, og Domotechnica ruller ut den røde løperen til bransjen. Vi beklager at mange store selskaper ikke vil delta, og håper dette bare er midlertidig. Til tross for problemene, håper vi bransjen ikke mister målet av syne: en samlende messe. De andre messene her i Tyskland kan ikke erstatte en samlende messe som Domotechnica.

Til toppen