– Designerne har lært å tilpasse seg nye krav til miljø og funksjonalitet. Samtidig er visjonen at intet er umulig for fremtidens produkter, sier den amerikanske designeren Yves Behar, som var medlem av juryen på Design Lab 2008.

INGENTING ER UMULIG

– Design er ikke enten eller, heller ikke både og. Det er vanskelig å si hva som er riktig før det blir skapt. I fremtiden vil vi tro at alt er mulig.

Det sier den amerikanske designeren Yves Behar. Han var en av de fire juriemedlemmene i årets Design Lab-konkurranse.

– Vi kan ikke si at et designprodukt bare er linket opp for eksempel til luksus, eller til å være et hverdagsprodukt. Det som blir skapt har som regel mange bruksområder. Men det er klart at noen ganger kan et produkt peke seg ut for å ha helt spesielle bruksområder, slik vinneren av årets konkurranse gjør. Ofte legger storindustrien ikke nok vekt på å slippe frem spennende designprodukter til for eksempel et kjøkken. Jeg synes produsentene skulle konsentrere seg om å finne produkter og løsninger beregnet for nye generasjoner. Jeg tror ikke folk ønsker flere produkter, men nye utfordringer med de produktene de har. Eurocucina er en utstilling som er godt egnet til å vise slike nyheter, mener Behar.

Smått og stort

Som vi har fortalt i våre reportasjer er Eurocucina utstillingsvindu for de store og komplette kjøkkenløsningene og rommer lite av forslagene til årets designkonkurranse. Hvordan tenker så Behar seg dette kan inkorporeres i Milano-utstillingen?

– Det er riktig at slike produkter ikke blir vist på Eurocucina slik den har vært til nå. Det burde imidlertid være rom for å inkorporere slike produkter i kjøkkenløsninger de er skapt for, nemlig rom med små dimensjoner. Jeg tror vi står ovenfor store omveltninger når det gjelder kjøkkendesign i årene som kommer, sier den amerikanske designeren.

Effektivitet kan aldri gå for langt. Om ti år tror han alt vil være forandret, både produktene i kjøkkenet og måten de er satt sammen på. Det samme vil gjelde belysningen. Behar tror at om noen år vil den bare bestå av LED-lamper. Samtidig tror han strømforbruket fra kjøkkenproduktene vil bli dramatisk redusert. Det ligger i tiden at dette vil gjennomgå like store forandringer på samme måte som bilindustrien må tilpasse seg miljø og krav til energiforbruk.

– Nye produkter skaper nye arbeidsplasser. Utfordringene er at vi få nye levemåter. Det er ikke noe galt i at slikt skjer, jeg er klar for det, og jeg tror at den unge generasjonen vil fremskynde en slik utvikling. Denne konkurransen viser oss at unge formgivere ser folks behov for nyskapinger. Når jeg går bort til et kjøleskap om ti år, vil jeg forlange at det skal tilfredsstille mine vaner både når det gjelder matinnhold og måten jeg vil ha maten på, sier Behar.

– Du kan få alt

Behar er opptatt av forskjellen på tankegangen hos industrien og designerne og utviklingen som har skjedd i løpet av de siste 20 årene.

– Forskjellen på tankegangen for 20 år siden og nå er at vi ikke trodde så mye var mulig. Dagens unge tror at alt er mulig eller vil bli det. Det preger også produktene de ønsker å kjøpe og eie. I løpet av de siste ti årene har designere verden over tatt mye større ansvar både for å skape nye produkter og for å tilpasse dem til miljøkrav og andre faktorer som mer og mer påvirker dem, sier Behar.

Til toppen