– Vi har opplevd Storebrand som en ryddig samarbeidspartner med høy kompetanse og jeg er sikker på at de vil bli ønsket velkommen hos våre medlemmer, sier Synnøve Bjørke.

Inngår pensjonsavtale for bransjen

– Dette tilbudet vil gi en ytterligere verdiøkning av den enkelte bedrifts medlemskap i Elektronikkbransjen.

Det sier adm. direktør Synnøve Bjørke i Elektronikkbransjen, etter at stiftelsen har inngått en pensjonsavtale med forsikringsselskapet Storebrand.

Finansdepartementets la den 7. oktober frem forslag til lov om obligatorisk tjenestepensjon. Når loven blir vedtatt, vil det være obligatorisk for alle bedrifter å etablere pensjon for sine ansatte i løpet av 2006. For å møte dette kravet har Elektronikkbransjen på vegne av sine medlemsbedrifter inngått en avtale med Storebrand.

Best verktøy

– Vi jobber for at medlemsbedriftene skal ha det beste verktøyet i konkurransen på arbeidsmarkedet, og pensjon er en av de viktigste godene for ansatte. Å kunne tilby gode forsikrings- og pensjonsordninger er et klart konkurransefortrinn, sier Bjørke.

Avtalen med Storebrand vil i tillegg til å dekke minstekravet fra myndighetene gi medlemmene mulighet til å utvide sparingen eller tilknytte økte forsikringsdekninger. Bedriftene kan supplere pensjonssparingen med gruppelivsdekninger og behandlingsavtale.

– Avtalen er derfor fleksibel, samtidig som den gir reduserte pensjonskostnader. Storebrand har lang erfaring i dette markedet, og kan tilby et landsdekkende rådgivernett til støtte for medlemsbedriftene i Elektronikkbransjen, sier Bjørke.

Hun mener de ansatte er spesielt godt ivaretatt i avtalen. Dersom bedriften tegner avtale med Storebrand, gis den enkelte ansatte tilgang til fri økonomisk rådgivning, gunstig lånerente og reduserte omkostninger på individuelle ordninger.

– Vi har opplevd Storebrand som en ryddig samarbeidspartner med høy kompetanse, og jeg er sikker på at de vil bli ønsket velkommen hos våre medlemmer, sier Bjørke.

Styrket tilbud

Hun anser avtalen som et spennende samarbeid med mange muligheter, og et steg i riktig retning i arbeidet med å styrke tilbudet til stiftelsens medlemmer. Som kjent er bransjeorganisasjonen i ferd med å forenkle navn fra Elektro- og elektronikkbransjen (EE-bransjen) til Elektronikkbransjen.

Med innføring av obligatorisk tjenestepensjon må alle bedrifter i løpet av 2006 etablere pensjonsordning for sine ansatte. Forslaget legger opp til at sparingen skal gjelde for minst et halvt år, senest fra 1. juli 2006. Mary Galåen i Storebrand sier selskapet vil kontakte Elektronikkbransjens medlemsbedrifter for å informere nærmere om avtalen og mulighetene som ligger i denne.

– Vi ser frem til et spennende samarbeid med Elektronikkbransjen. Noen medlemsbedrifter har allerede et kundeforhold i Storebrand. De som oppnår rabatt som følge av den nye avtalen vil automatisk få dette fra neste forfall, sier Galåen.

Til toppen