Samferdselsminister Liv Signe Navarsete har bestemt at den øvre delen av frekvensbåndet i den digitale dividenden skal brukes til mobile kommunikasjonstjenester og bredbånd.Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto

IT-bransjen vant frekvenskampen

Data- og telekomaktørene vant kampen om den digitale dividenden. Kringkastingsdistributørene tapte.

Samferdselsdepartementet har bestemt at den ledige kapasiteten i den øverste delen av frekvensområdet i UHF bånd III, IV og V skal brukes til mobile kommunikasjonstjenester og mobilt bredbånd. Dermed tapte kringkastingsaktørene og Norges Televisjon AS (NTV) kampen om dette frekvensområdet, som er hoveddelen av det som kalles den digitale dividenden. NTV hadde håpet å få dette frekvensområdet i tillegg til det de allerede har og som vil inneholde totalt fem signalpakker i løpet av et snaut år. De to siste signalpakkene i den digitale dividenden ville bety at Riks-TV kunne utvide antall TV-kanaler i og ikke minst sende flere HDTV-kanaler. I meldingen fra Samferdselsdepartementet heter det at regjeringen er opptatt av å sikre et godt bredbåndstilbud over hele landet.

– En velutviklet infrastruktur for bredbånd med høy kapasitet er nødvendig for at samfunnet skal fungere godt og for å hindre at det oppstår et stort skille mellom tjenestetilbudet i distriktene og sentrale strøk, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

Myndighetene legger opp til å tildele frekvensene ved en auksjon i løpet av 2010.

Overrasket

– Jeg er overrasket over denne beslutningen. Vi hadde ikke fått noe forhåndsvarsel om at denne beslutningen kom. Prosessen rundt frigjøringen av den digitale dividenden foregår også innen EU. Vi antok at norske myndigheter ville ventet med sin konklusjon til de visste hva EU ville foreslå, sier administrerende direktør Svein R. Aarvik i Norges Televisjon AS.

Som kjent har NTV ønsket større kapasitet i det digitale bakkenettet. Aarvik vil ikke spekulere i hva dette kan bety økonomisk for NTV og videre for programselskapet Riks-TV.

Seier for databransjen

– Vi er selvsagt glade for denne beslutningen, og den går helt i tråd med høringsuttalelsen vår. At mobilt bredbånd blir prioritert på denne måten synes vi er meget positivt, sier kommunikasjonsrådgiver Øyvind Vederhus i Netcom AS.

Dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor Norge AS er av samme oppfattning:

– For oss er beslutningen gledelig og interessant. Denne beslutningen var helt nødvendig for at vi på sikt kan få et kraftig mobilt datanettverk, også utenfor de store byene. Dette gjelder spesielt for kombinasjonen av signaler fra 2,1- og 900-båndet. Vi har for tiden gående et testprosjekt på dette i Rogaland.Den digitale dividenden vil gjøre det mulig å få 3G og på sikt også andre teknologier på lave frekvenser. Det vil gi god dekning. Vi vil selvsagt være med på auksjonen neste år, slår han fast.

Administrerende direktør Svein R. Aarvik i NTV er overrasket og skuffet over departementets beslutning.
– For oss er vedtaket gledelig og interessant, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor Norge AS.
Til toppen