I forbindelse med 100-årsjubileet tilbød Musik-Magazinet gratis kontroll og strengeskifte av Fender-gitarer, og byens Fender-musikere strømmet til forretningen. Her bistår Martin Walde (i midten) strengeskifte for kunden Bård Husby (t. v.). Produktspesialist Benty Ökvist (t. h.) fra Fender Scandinavia foretar strengeskiftet.

JOBBER BREDT

Martin Walde er selger i Musik-Magazinet og både jobbmessig og med interessene sine har han stor bredde.

– Jeg arbeider primært med alle gitarmerker vi selger i tillegg til keyboard og andre strengeinstrumenter. Jeg har også ansvaret for å reparere gitarer, sier Walde.

Musik-Magazinet har mange gitarmerker i huset, det gir bredde i arbeidet. Walde begynte som ekstrahjelp i butikken i 1995. Etter å ha vært ute av firmaet en tid kom han tilbake som fast ansatt i 2000. Det blir ti år med musikkinstrumenter. Men jobben består også av mer:

– Vi må også selge Hi-Fi-produkter og hjemmekinoanlegg. I tillegg til en masse tilbehør, som er viktig for oss, sier han.

I likhet med flere andre av de ansatte er Walde utøvende gitarist og forteller at han spiller i band.

– Hva er favorittmusikken din?

– Det er mye. Også her går jeg bredt ut, alt fra beinhard rock til roligere viser.

MUSIK-MAGAZINET

Firmaet ble grunnlagt i 1910 av Victor Riim og med navnet Musikinstrument-Magazinet. Lokalene var på Bryggen i Bergen, og firmaet omsatte musikkinstrumenter. Noen år senere flyttet forretningen til Strandgaten. I 1916 begynte Thorleif Roll, bestefar til nåværende eier, i forretningen. Han overtok ledelsen av firmaet i 1942, da Riim døde. Torleifs sønn Terje, begynte i firmaet i 1953 og overtok som disponent etter sin far i 1970. I 1953 flyttet forretningen, som da hadde fått dagens navn, til Neptungården i Walkendorfsgate. Her kom forretningen til å bli i 44 år. I 1998 flyttet forretningen inn i de nåværende lokalene i den gamle Logen.

I 1998 overlot Terje Roll ledelsen av firmaet til sønnen Thorbjørn. I dag har firmaet syv ansatte. Petter Berentzen er butikksjef og har 40 års ansettelse i firmaet. Vareutvalget i dag er i hovedsak musikkinstrumenter og elektronikkprodukter, det siste med hovedvekt på tung Hi-Fi. Når det gjelder musikkinstrumenter begynte firmaet med gitarer og fioliner. Dette er senere utvidet med elektroniske keyboard. I mange år hadde Musik-Magazinet også en platebar, men den er nå nedlagt. Årets omsetning er budsjettert til 22 millioner kroner. Firmaet eies i dag i hovedsak av Thorbjørn Roll.

Til toppen