Juridisk ved Jan A. Røsholm

Send juridiske spørsmål og problemstillinger til Jan A. Røsholm i Stiftelsen Elektronikkbransjen på jr@elektronikkbransjen.no.

Angrerett på nett

En forhandler tok forleden kontakt med oss med en generell problemstilling. Han tilbyr også sine varer via en nettbutikk. I henhold til angrerettloven har kunden 14 dagers angrerett ved kjøp over nett. Spørsmålet var om angrerettsskjemaet må vedlegges varen, eller om det holder at dette kan lastes ned fra selgers hjemmeside, samt at det opplyses om dette om ved bestilling?

SVAR: Den alminnelige angreretten er på 14 dager fra kunden har mottatt varen, og informasjon om hvilke rettigheter kunden har etter angreretten. Mottar ikke kunden angrerettskjemaet, vil hun eller han ha en utvidet frist på inntil tre måneder fra varen er mottatt.

Det er med andre ord ikke nok at nettbutikken henviser til angrerettskjemaet på egen nettside. Skjemaet skal være riktig utfylt, blant annet skal dato for avtaleinngåelse og når skjemaet er levert være med. Angrerettskjemaet skal gis skriftlig på papir eller annet varig medium (for eksempel epost, CD eller DVD).

Kvittering fra kunde

Fra en forhandler har vi fått følgende spørsmål: Kan jeg kreve kvittering fra kunden når han/hun reklamerer på en vare?

SVAR: Nei, som butikk kan du ikke kreve kvittering. Men du kan kreve at kunden påviser at han/hun har kjøpt varen i butikken din, og når kjøpet skjedde. Kvittering er selvfølgelig det beste, men om kunden ikke har denne, vil for eksempel en bankutskrift være tilstrekkelig.

Forskuddsbetaling

Et annen spørsmål fra en butikk: Vi selger en del varer via internett. Kan vi kreve forskuddsbetaling fra kunden?

SVAR: Ja, det er fullt lovlig å avtale forskuddsbetaling. Men mange kunder ønsker ikke dette. Årsaken er at ved forskuddsbetaling går all risiko over på kunden. Dersom butikken skulle gå konkurs, eller det er andre omstendigheter som gjør at kunden ikke mottar varen som avtalt, står han/hun svakt. Et alternativ til forskuddsbetaling er postoppkrav. Se for øvrig neste spørsmål.

Postoppkrav

En av våre kunder har bestilt en vare via postoppkrav. I etterkant angret kunden, og pakken ble ikke løst ut på postkontoret. Varen ble returnert til oss. Vi sendte deretter regning til kunden for returporto og hentegebyr. Vi har en diskusjon med kunden om dette skal betales, da kunden påberoper seg angreretten.

SVAR: Ved salg over postordre når kjøpesummen + frakt er over 300 kroner, har kunden rett til å angre. Kunden trenger reelt ikke å løse ut pakken. Vanligvis holder det at kunden sender selger et brev og opplyser om at angreretten benyttes, at varen ikke løses ut og at returporto betales. Dersom kunden unnlater å hente pakken, og samtidig ikke varsler om at angreretten benyttes, kan selger belaste både returfrakt og kostnader. Så dersom dette er tilfelle, bør kunden betale.

Til toppen