Advokat Kyrre Kielland fra advokatfirmaet Kluge snakket om regress og parallellimport og hadde eksempler som vakte stor interesse blant tilhørerne.

JUS MED REGRESS OG PARALELLIMPORT

Advokat Kyrre Kielland fra advokatfirmaet Kluge var invitert til vårkonferansen for å snakke om juridiske spørsmål. Han tok opp aktuelle bransjesaker.

Den såkalte Electrolux-saken fra i høst, der den svenske produsenten ble frikjent av Tingretten etter å ha vært saksøkt i forbindelse med en skade på en oppvaskmaskin, var første tema Kielland tok opp. Saken er godt kjent gjennom omtale i fagbladet og på vårt nettsted, men Kluge ønsket å gi kommentarer til deltakerne på konferansen.

–Dette var en regress-sak. Moralen i denne historien er at det ikke nytter med overfladiske undersøkelser av en skade gjort av folk som ikke har spesialkompetanse. Produsenten blir bare ansvarlig hvis man finner ut av den nøyaktige årsaken til skaden, og det viser seg at det var noe galt med produktet. At apparatet var kastet før det ble gjort ordentlig undersøkelser krydrer bare historien, og som kjent stadfestet Høyesterett dommen fra Tingretten i saken, sa advokat Kielland.

Saken kunne selvsagt fått samme utfall hvis den skadde oppvaskmaskinen ikke var blitt kastet.

Parallellimport engasjerer

Men det var temaet parallellimport som skapte litt temperatur og debatt i salen.

–Det ser ut til at bransjen står ved et vendepunkt fordi man har oppfattet omfanget av parallellimporten og de utfordringene det gir, blant annet juridisk. Det er en kjensgjerning at noen prøver å utnytte etablerte servicenettverk hos hoveddistributøren. Parallellimport kommer vi alltid til å ha med mindre en distributør ender opp med å selge produktet til nøyaktig samme vilkår i alle land. For å få dette til, må man ha like vilkår for eksempelvis forbrukerkjøpslovene og reklamasjonsordninger i alle land. Det betyr igjen at Norge må tilpasse seg EU, sier Kielland.

Dette spørsmålet er aktualisert ved en rettsak nå i april. Utfallet av saken kan få stor betydning for håndteringen av parallellimport når det gjelder blant annet servicearbeider i reklamasjonstiden. Advokatfirmaet Kluge samarbeider med Stiftelsen Elektronikkbransjen, og stiftelsens medlemmer blir oppfordret til å bruke dette firmaet som har stor kompetanse i mange bransjesaker. Spørsmålene om parallellimport og den kommende rettsaken skapte debatt blant deltakerne fra verkstedene på vårkonferansen.

Advokat Kyrre Kielland diskuterer serviceproblemer i forbindelse med parallellimport med Frode Sortland (t. v.) og Ørjan Fosse, begge fra Servicekompaniet.
Til toppen