Styreleder i Kabel Norge, Øyvind Husby, gleder seg over at bredbåndet har blitt en stadig viktigere del av nordmenns liv.

KABELBRANSJEN STØRST PÅ FIBER

Kabelnettenes rolle og de politiske og markedsmessige vilkårene bransjen skal ha var hovedpunktene på årets kongress hos Kabel Norge.

Kabelbransjens aktører er samlet størst på fiber i Norge.

– Det viktigste med årets kongress, slik jeg ser det, er bekreftelse på at vi har gjort en god jobb. De store investeringene aktørene har gjort har gitt gode resultater.

Slik oppsummerte styreleder Øyvind Husby på Kabel Norges kongress 2011, som fant sted i Oslo i slutten av mars. I forbundets styre representerer Husby Get, som ved siden av Canal Digital er forbundets to store medlemmer. Tilsammen har Kabel Norge 26 medlemmer.Årets kongress samlet rundt 150 deltakere, som er ny rekord for dette arrangementet. Blant deltakerne var det også gjester fra andre bransjer og utenlandske kabelnettorganisasjoner i tillegg til presse.

Gode signaler

Programmet for kongressen var delt i fire hovedområder: politiske målsettinger og kabel-TVs rolle, nettnøytralitet og behovet for nye investeringer i infrastruktur, markeds- og teknologiutvikling og behovet for nye forretningsmodeller og innhold og trender i seervaner. Kongressen inneholdt også en utstilling med en del av bransjens leverandører.

– Jeg synes vi fikk gode signaler på kongressen fra politikere og myndighetspersoner. I tillegg føler jeg at myndighetene viser at de legger forholdene godt til rette for nye investeringer i kabelnettbransjen. Spesielt er det viktig for oss å få signaler for den videre utbyggingen av kabelnett i Norge, både når det gjelder spredning av tradisjonell kringkasting, telefoni og bredbånd, sier Husby.

Han legger spesielt vekt på at økt interesse for video krever stadig større datakapasitet i nettene. Seermønsteret i nettene har også forandret seg kraftig fra at folk ser lenge på én kanal og at de nå skifter ofte mellom tilbudene.

Stor på fiber

Tradisjonelt har kabelnettbransjen vært forbundet med kopperkabler så vel for stamnett som til lokal fordeling.

– Jeg synes vi på kongressen fikk klarlagt på en grei måte forskjellene mellom ADSL på den ene siden og hybrid/fiber på den andre. Det siste er viktig for på sikt å kunne levere store datamengder. I dag er kopper byttet ut med fiber i stamnettene.Alt i alt har aktørene investert rundt åtte milliarder kroner i dette byttet, og vi er nok samlet den største aktøren på fiber i dag. Stort sett er det kopper bare i den siste delen inn i hjemmet, men også her blir det mer og mer fiber, sier han.

Standardene i nettene gjør at de kan levere opp til seks GB, og derfor karakteriserer Husby dagens kabelnett som fremtidsrettet.

Signaler fra PT

Kabel Norges styreleder legger stor vekt på signalene som direktør Willy Jensen i Post- og teletilsynet ga på kongressen. Tittelen på Jensens innlegg var “Digital snubletråd for nye forretningsmodeller i kablene?”.

– Jensen ga oss viktige signaler om nettnøytralitet. Dette temaet har skapt frustrasjon og stor usikkerhet både hos politikere, myndigheter og bransjer.Jensen sa at det viktigste nå er å få bygget ut internett og å prioritere det fremfor en streng tolkning av nettnøytralitet. En slik tolkning kan virke begrensende på investeringene kabelnettbransjen gjør. Jensen uttalelser var kanskje oppsiktsvekkende, men ga oss samtidig gode signaler på veien bransjen skal gå videre, sier Husby.

Årets kongress for kabel Norge samlet rundt 150 deltakere og var størst hittil. På scenen en av foredragsholderne, statssekretær Inger-Anne Ravlum i Fornyings- og administrasjonsdepartementet.
Direktør Willy Jensen i Post- og teletilsynet ga viktige signaler til kabelnettbransjen om nettnøytralitet og innholdsprioritering. Til høyre i bildet Elin Festøy, som var møteleder på kongressen.
Til toppen