Administrerende direktør Tor Frydenberg i Ericsson AS (t. v.) og produktsjef for basestasjoner Arne Sjule viser nyeste modell basestasjon for mobilt bredbånd. Stasjonen har multistandardløsning. Det betyr at den kan tilpasses GSM, WCDMA eller LTE.

KAN FEMDOBLE ICE-NETTET

Svenske Ericsson har inngått en avtale med Ice.net som gjør Ice-nettet på sikt kan få opp til femdoblet datahastighet i Skandinavia.

Nyheten om avtalen ble sluppet på mobilmessen og betyr en stor og viktig for det trådløse datanettverket og ikke minst for en super dekning i distriktsNorge. Nyheten betyr at Ice-nettet, som er i frekvensområdet 450 MHz ogi dag har en datahastighet på 3,1 Mb per sekund, vil kunne få en teoretisk datahastighet på like opp under 15 Mb per sekund. Den relativt lave sendefrekvensen gjør at Ice-nettet har stor rekkevidde, eksempelvis opp til 120 km fra kysten. Derfor vil det også bety mye for fiskeflåten.

– Vi har gjort en avtale med Ice.net om å bytte ut og oppgradere installasjonene deres i Skandinavia. Avtalen betinger rask utskiftning, vi skal utvide dekningsområdet en del og gradvis øke datahastigheten fra dagens 3,1 Mb per sekund opp til 14,7 Mb per sekund under ideelle forhold, sier administrerende direktør Tor Frydenberg hos Ericsson AS i Norge.

I løpet av våren og forsommeren skal det foretas utskiftninger av basestasjonene. Deretter kommer det inn ny programvare som gjør at datahastigheten kan økes. Dette vil skje i samarbeid med leverandørene på terminalsiden tillegg må det selvfølgelig foregå testing av alt utstyret i de enkelte land.I Norge og Sverige er tidsperspektivet for cirka et år.

LTE og den digitale dividenden

Frekvensbåndet 2600 MHz er avsatt for LTE (Long Term Evaluation) teknologi i Norge. Svenske Ericsson har lenge ligget i fremste rekke når det gjelder utviklingen av LTE-utstyr. På MWC viste det svenske konsernet nye basestasjoner av ulik kapasitet. I tillegg til 2600-båndet er også frekvensbåndet 2000 MHz tildelt til teknologi- og tjenestenøytralt bruk. Som kjent bestemte de norske myndighetene at frekvensbåndet 790 til 862 MHz benyttes til mobilt bredbånd. Dette er mesteparten av den såkalte digitale dividenden. Her kan det også bli snakk om å bruke LTE-teknologi.

– Man kommer trolig til å ha en auksjon på bruken av dette båndet i løpet av høsten i år. Selv om dette frekvensbåndet er ganske lite, er mange interessert i den digitale dividenden. Jeg har hørt at de fleste operatører som har lisens i dag vil være interessert i å ta det i bruk for å utvide frekvensspekteret de arbeider i. I tillegg har vi hørt at Ventelo er interessert i den digitale dividenden, sier Frydenberg.

Ericsson-direktøren hadde gjerne sett at det hadde blitt frigjort enda større frekvensområde for mobilt bredbånd. Det tror han vil være nødvendig i Norge. Han påpeker også behovet for standarder. Frekvensene i 900-1800/1900-båndet er linket til standarden GSM. Utviklingen viser at myndighetene etter hvert ønsker på gjøre alle frekvensområdene mer og mer teknologinøytrale og dermed ikke bundet til for eksempel GSM. Det foregår nytenkning på GSM 900–båndet. Tanken er at man også kan bruke LTE med disse frekvensene. 3G tas også i bruk her. I følge Frydenberg vil også båndene i den digitale dividenden være teknologinøytrale.

– Da er det etter vår mening meget sansynlig at man etter hvert vil velge LTE-teknologien her. Vi støtter LTE i den digitale dividenden den egner seg best for dette frekvensbåndet. LTE kan tilpasses den båndbredden du har. Dermed får du optimal utnyttelse av det frekvensbåndet du har blitt tildelt som operatør, sier han.

HØYHASTIGHETSDONGLER

Ericsson presenterte nye modeller av minisendere/mottakere for høyhastighets mobile datanett, såkalte dongler.

– Her viser vi dongler, som også kalles USB-modem for datahastighet opp til 42 Mb per sekund. De første av disse donglene er nå på vei ut i markedet de opererer med HSPA-standard, sier Daniel Louis, produktdirektør for bredbåndsmoduler.

Ericsson viste også en større versjon, som er en prototyp som skal vise hva som kommer. Modellen kan arbeide med datahastighet opp til84 Mb per sekund på HSPA. Men utviklingen slutter ikke der. Allerede neste år kommer Ericsson til å vise dongler som opererer med hastighet opp til 168 Mb per sekund på HSPA.

Produktdirektør Daniel Lis viser nye minimottakere/sendere for høyhastighets mobilt datanett. Neste år kan slike dongler operere meden hastighet opp til 168 Mb per sekund.
Til toppen