Kanal 24 på DAB

I mai 2007 kommer to nye riksdekkende radiokanaler på DAB-nettet. Den ene er Kanal 24, som lenge har ønsket å sende på DAB, men som inntil nå ikke har hatt konsesjon.

Hvem som skal sende i den andre kanalen, er ennå ikke klart. Dette ble opplyst på Radiodagene i Oslo. Grunnen til at det blir gitt klarsignal til de to nye kanalene, er at det regionale DAB-nettet nå er synkront med riksnettet. Dermed økes attraktiviteten i DAB-nettet samtidig som utbyggingen neste år vil gi dekning til 80 prosent av husstandene. I tillegg blir sendeeffekten økt på en del av DAB-nettet for å gi bedre dekning i de områdene som allerede er bygd ut.

Til toppen