Det er viktig å understreke at disse kriteriene ikke  trenger å være gjensidig utelukkende, skriver administrerende direktør Arne Håkon Burdal i Electrolux Home Products Norway.

KJØPSKRITERIER FOR HVITEVARER – kvalitet og miljø viktigere enn pris

Kvalitet og miljø er viktigere enn pris når forbrukerne skal kjøpe nye hvitevarer. Design og ny teknologi har minst betydning.

Dette viser en fersk undersøkelse som Infact har gjennomført for hvitevareselskapet Electrolux.

Salget av hvitevarer har eksplodert de senere årene. I fjor ble det, i følge tall fra Stiftelsen Elektronikkbransjen, solgt 1,5 millioner større elektriske apparater til norske forbrukere, en økning på cirka 10 prosent fra året før. Høy kvalitet og miljøvennlige løsninger teller åpenbart mest når forbrukerne skal kjøpe nye hvitevarer, i følge forbrukerundersøkelsen.

Hvitevarer har i utgangspunktet lang levetid og er ikke produkter man stadig skifter ut. Det er derfor naturlig at forbrukere er opptatt av kvalitet når de først skal investere i nye hvitevarer. Tidligere europeiske undersøkelser viser at forbrukerne også har blitt stadig mer miljøbevisste. Resultatene fra vår nasjonale forbrukerundersøkelse tilsier at Norge ikke fraviker fra denne internasjonale trenden.

De syv kjøpskriteriene som respondentene skulle ta stilling til var pris, kvalitet, miljøvennlig materiale, lavt strømforbruk, design, størrelse og ny teknologi.

Kvalitet og energibruk viktigst

En gjennomsnittsscore for den innbyrdes rangeringen av ulike kjøpskriterier viser at kvalitet og lavt strømforbruk er viktigst uavhengig av kjønn, alder, geografi og utdanningsnivå. Derimot er det enkelte variasjoner når det gjelder hvilke kjøpskriterier som tillegges minst vekt i undersøkelsen. Design vurderes gjennomgående som minst betydningsfullt for de fleste, men det foreligger unntak for enkelte aldergrupper. I den yngste aldersgruppen rangeres ny teknologi lavest. Noe overraskende vurderes pris som det minst viktige kjøpskriteriet for de eldste aldersgruppene.

Det er viktig å understreke at disse kriteriene ikke trenger å være gjensidig utelukkende. Ofte er det flere kjøpskriterier som legges til grunn før forbrukerne kjøper et bestemt produkt. Ny teknologi er eksempelvis ofte en medvirkende årsak til både bedre kvalitet og mer miljøvennlige løsninger for produktene som tilbys i markedet. Ofte er det også en nær sammenheng mellom kvalitet og pris.

Kvinner mer bevisste

Undersøkelsen viser imidlertid at kvinner er mer kvalitets- og miljøbevisste enn menn. Mens 67,5 prosent av kvinnene vurderer kvalitet som svært viktig når de skal kjøpe nye hvitevarer er tilvarende andel for menn 51 prosent. 52 prosent av kvinnene synes også lavt strømforbruk er svært viktig. Tilsvarende andel for menn er 39,2 prosent. Når det gjelder betydningen av miljøvennlig materiale er det hele 39.1 prosent av kvinnene som svarer at dette kjøpskriteriet er svært viktig. Tilsvarende andel for menn er 22,1 prosent.

Lavt strømforbruk virker også å være viktigere for de eldste aldersgruppene. Hele 53,6 prosent av de over 68 år vurderer dette kjøpskriteriet som svært viktig. Tilsvarende andel for aldersgruppen 18-30 år er kun 32,8 prosent. Samme mønster avdekkes når det gjelder betydningen av miljøvennlig materiale. Hele 46,7 prosent av de over 68 år mener dette kjøpskriteriet er svært viktig. For de mellom 31 og 50 år er tilsvarende andel kun 21,6 prosent.

Hvitevarebransjen bærer et stort miljøansvar, og vi har de senere årene tatt konsekvensen av dette. Utvikling av ny teknologi i produksjonen gjør at våre hvitevarer som tilbys i dagens marked har et betydelige lavere strøm- og vannforbruk enn tidligere. Våre fabrikker har også i økende omfang tatt i bruk resirkulerte materialer i produksjonen. Vi tilbyr blant annet en støvsuger av resirkulert plast som opprinnelig stammer fra gamle bilvrak.

Den landsrepresentative undersøkelsen ble gjennomført i uke 40, og 1046 respondenter er intervjuet over telefon.

ELECTROLUX

Electrolux er global markedsleder innen husholdningsprodukter til forbrukere og profesjonelle brukere. Selskapet har et årlig salg på over 40 millioner produkter til kunder i 150 land. Electrolux fokuserer på innovative produkter designet med omtanke for forbrukeren basert på omfattende analyser, for å kunne møte de ulike behovene hos kundene. Produktlinjen består blant annet av kjøleskap, oppvaskmaskiner, vaskemaskiner, støvsugere og komfyrer, og selges under kjente varemerker som Electrolux, AEG-Electrolux, Husqvarna-Electrolux, Zanussi, Volta, Eureka og Frigidaire. I 2006 solgte Electrolux produkter til en verdi av 100 milliarder SEK. Selskapet har 56 000 ansatte.

Til toppen