KLAGE PÅ MANGEL VED RESERVEDEL

Saken gjelder kjøp av håntverkstjeneste. Klage på mangel ved reservedel til oppvaskmaskin. Spørsmål om reklamasjon.

Skal en slitasjedel holde i hele like lenge som produktet? Denne gangen har vi tatt frem en eldre FTU-sak. Spørsmålet er om deler i en maskin kan ha kortere levetid enn selve maskinen. Her må en bryter skiftes etter tre år, mens produktet har fem års reklamasjonsfrist. Legg merke til at det her snakkes om reklamasjonsfristen på den nye delen, selve maskinen er over fem år.

I. Sammendrag av faktiske forhold

II. Sakens gang. Påstand.

III. Utvalget ser slik på saken:

Den delen som ble montert inn ved reparasjonen i desember 2004, sviktet i november 2007, dvs.etter nesten tre år. Det er ikke grunnlag for å mene at svikten skyldes forhold som forbrukerens selv har risikoen for. Det følger av dette at forbrukeren har krav på vederlagsfri utbedring i medhold avhåndverkertjenestelovens § 24 første ledd, jfr. fjerde ledd. Han frifinnes derfor for plikt til å betale fakturaen for skifting av delen.

Til toppen