Panelet er satt. Fra venstre: Stian Sønsteng (debattleder), Dag Steenfeldt-Foss (Miele), Gøte Lundblad (Gøte Lundblad AS), Jostein Brandal (Camera & videoteknikk AS), Kenneth Baltzersen (Euronics) og Tom Tychesen (MPX.no). Foto: John Berge

Kort og konsis paneldebatt til slutt

Etter en meget rikholdig dag, ble det hele avrundet med en paneldebatt. Den gikk kjapt og greit for seg.

Dag Steenfeldt-Foss fra Miele leder også styret i Stiftelsen Elektronikkbransjen. Han likte ikke så godt innlegget til Ove Magndal, fortalte han.

– Er det bra eller dårlig at markedet er slik det er i dag? Sånn det er i alle fall, og de fleste lever godt. Selvfølgelig er det krevende, men det er et godt samarbeid.

– Som leder i stiftelsen: Hvordan er det å organisere så mange ulike handlere? spurte Stian Sønsteng som ledet debatten.

– Det har vært en ganske vanskelig og krevende prosess å samle så mange forbund, men nå fungerer det på styreplan. Jeg har voldsom respekt for jobben som administrasjonen gjør, som skal tekkes så mange ulike interesser.

Gøte L undblad mente at den største utfordringen er å bli enige om prisene. De handler ganske enkelt hvis ikke prisen er riktig og har riktig merkenavn, sa han.

– Det er vanskelig å manøvrere mellom de to store. De har som hobby å forsøke å slå hverandre i hjel med å annonsere samme produkter med lavere pris enn den andre. Det beste er å forsøke å være best venner med én av dem, la Lundblad til senere i debatten.

Tom Tychesen fra MPX.no fortalte om fusjonen med Komplett.no. Begge selskapene fortsetter som før, men nå med felles eier.

– Kundene er smarte. De tenker internasjonalt, og ser hva som skjer i andre land. Ambisjonsnivået vårt er å dra dette videre. Vi ser på Elkjøp og Expert som hovedkonkurrentene våre, sa Tychesen som kommer fra databransjen.

Han karakteriserte elektronikkbransjen som til dels umoden i å tenke kreativt på nye løsninger.

– Man er veldig styrt av visse føringer som følges. Verken kunde- eller markedstilpasningen er god nok. Men det har vært åpningen vår. Vi har dermed klart å komme inn i markedet. Det er ikke det at vi har vært så gode, men de andre har ikke vært noe bedre enn oss.

Kenneth Baltzersen fra Euronics fortalte at kjeden nå omsider går på nett.

– Vi må være der. Kundene forventer det. De orienterer seg på nett. Nå føler vi oss modne for det. Det er tøft, men man må tilpasse seg. Elkjøp har de grønne prisene, Expert de oransje. Vi prøver å bevege oss annen vei, og er slik vi ser det den desidert hyggeligste og ærligste elektrokjeden. Vi konkurrerer på andre premisser. Det er tøft, det er beinhardt, og vi må få like gode betingelser som Elkjøp og Expert!

– Hvordan skal bransjen jobbe bedre sammen?

– Det er vanskelig å svare på for meg. Jeg kan svare for Euronics’ del. Vår sukessfaktor er at vi er veldig opptatt av godt samarbeid med hele verdikjeden, vi prøver vise respekt og ydmykhet overfor leverandører. Er vi dumsnille? Jeg vet ikke. Ved å opptre redelig og ordentlig, tror jeg det vil føre oss lengst.

Fagbladet Elektronikkbransjen nr.9/2007

Til toppen