KORTBRUKEN ØKTE 10 PROSENT

Tall fra Nets Norge viser at kortbruken økte med 10 prosent i 2010. Totalt ble det gjennomført 1,1 milliarder kortkjøp. Kortomsetningen på 435 milliarder kroner representerer en økning på 8,7 prosent.

I desember ble det gjennomført 110 millioner kortkjøp med en kortomsetning på 48 milliarder kroner. Den 22. desember var dagen med flest kortkjøp. Bare denne dagen ble det gjennomført 5,9 millioner kortkjøp. Omsetningen på betalingskort var rett under 3 milliarder kroner.

– Noe av årsaken til den økte kortbruken i 2010 skyldes at vi bruker kortene til stadig flere småkjøp, sier informasjonssjef Sigbjørn Larsen, i enpressemelding.

I følge en undersøkelse som TNS Gallup gjennomførte for Nets, sier 52 prosent at de pleier å betale med kort når beløpet er under 50 kroner. Tall fra Nets viser også at gjennomsnittsbeløpet for kortkjøp gikk ned med 5 kroner til 391 kroner, sammenlignet med 2009.

Tall fra Nets viser at det er bankkort og ikke kredittkort som ble benyttet mest i 2010. Total ble det gjennomført 1,05 milliarder kort kjøp med bankkort.

–Dette bekrefter at vi i all hovedsak har brukt penger vi har på konto, prosentandelen som bruker andre kort har vært på rundt 6 prosent gjennom hele året, sier Larsen.

Nets tror at det i løpet av 2011 vil bli gjennomført i overkant av 1,2 milliarder kortkjøp.

Til toppen