Det ble solgt 2,28 millioner telefoner i 2008, nesten det samme som i 2007. Mer enn halvparten var 3G-telefoner og halvparten hadde musikkfunksjon. Nokias N96 (bildet) har begge deler.

KRAFTIG FALL I 2009

I likhet med mange andre bransjer ser også elektronikkbransjen med stor usikkerhet på 2009. Signaler fra mange av bransjens utøvere går på at første halvår ser ut til å bli svært vanskelig, mens den negative trenden kan rettes til optimisme mot slutten av året. I denne situasjonen er det ikke lett å se inn i krystallkulen. De klareste tendensene ser ut til å være følgende:

Kraftig nedgang i antall solgte TVer.

Prognosen er satt til 540.000 enheter i 2009. Prisene er fortsatt ventet å falle, men ikke så kraftig som i 2008. Verdiomsetningen for TV er ventet å synke til 3,660 milliarder, en nedgang på 23 prosent. Siden dette er den viktigste produktgruppen innen lyd og bilde, vil dette styre totalresultatet for hele gruppen. Den ventes å synke til om lag 9,3 milliarder kroner, en nedgang på 15 prosent fra 2008. Prognosekomiteen ser lite annet som kan påvirke dette i positiv retning.

Elektriske husholdningsapparater

Her ser situasjonen ut til å bli langt mindre dramatisk. Totalt sett er volumet ventet å gå ned med om lag 6 prosent, som vil gi en verdinedgang på cirka 500 millioner kroner.

Mobiltelefoner

For mobiltelefoner er det ventet nedgang i volum på cirka 8 prosent. Her regner vi imidlertid med at prisene vil holde seg noenlunde stabile. Det betyr at totalverdien er ventet å synke til 4,8 milliarder kroner.

Data

Omsetningen av PC vil fortsatt være høy og mer og mer bli dominert av bærbare enheter. Mini-PC vil ventelig ta en del stor andel av det bærbare. Det vi si at gjennomsnittprisene for denne gruppen vil bli lavere. Derfor venter vi totalt sett en noe lavere totalomsetning verdimessig.

Konklusjon

Konklusjonen er da at verdien av omsetningen for alle grupper samlet vil havne på cirka 26 milliarder kroner. I forhold til 2008 er dette en nedgang på cirka 11 prosent.

I tillegg til de interne forhold i bransjen, vil omsetningen i 2009 bli påvirket av utenforliggende faktorer som valutasvingninger, renteutvikling, arbeidsløshet og virkningene av myndighetenes krisepakker.

Last ned tabeller og presentasjoner her

Høyoppløste  bilder for nedlasting og fri benyttelse:

Synnøve Bjørke

Erik Andersen

Les også:

Kraftig fall i 2009

Sterkt prisfall for TV

Fortsatt høy mobilomsetning

DAB trenger FM-avklaring

Rekordomsetning av TV-bokser

Ned for hvitt

Omsetningen ned 6 prosent

Til toppen