Eksamensrigg for praktisk prøving i henhold til F-gassforordningen. Foto: Isovator/ Stiftelsen Returgass

KRAV OM GASS-SERTIFISERING

Bedrifter og personell som jobber med fluorholdige klimagasser er pålagt sertifisering etter F-gass-forordningen.

Denne retter seg i stor grad til kulde, klima og varmepumpebransjen. Kravene om lekkasjetesting, loggføring av kuldemedium og sertifisering i F-gass-forordningen er i første rekke fastlagt for operatører av stasjonære kulde-, klima- og varmepumpeanlegg.

Fluorholdige klimagasser (F-gasser) som HFK (Hydro Fluor Karboner) benyttes primært i kulde, klima og varmepumpeanlegg. Vi finner dem i alt fra kjøleskap, AC-anlegg i kjøretøy, kjøle og frysedisker i butikker til store industrielle kjøleanlegg.

Ikke alle er klar over at F-gassene er sterke klimagasser som er underlagt Kyotoprotokollen

Ikke alle er klar over at F-gassene er sterke klimagasser som er underlagt Kyotoprotokollen. I 2003 innførte norske myndigheter en skyhøy avgift på import av HFK/PFK-holdige gasser. Dette for å redusere bruk og utslipp av gassene. I 2010 ble F-gass forordningen (EU forordning nr. 842/2006) innført som enda et virkemiddel for å redusere utslippene.

Gjelder 20.000 personer

De viktigste konsekvensene av den nye forordningen er at det stilles krav til lekkasjekontroll og sertifisering av personell og bedrifter som er i befatning med gassene. Dette betyr at nærmere 20.000 personer i Norge må skaffe seg et sertifikat/kompetansebevis dersom de skal fortsette å utføre arbeid på maskiner og utstyr som inneholder F-gasser.

I april 2011 fikk Hokksund-bedriften Isovator AS tildelt oppgaven med å bli det nye sertifiseringsorganet for F-gass-forordningen i Norge.

Sertifisering i henhold til F-gassforordningen er en lovpålagt sertifisering. Alle som utfører service, vedlikehold, tapper av/fyller på gass, utfører lekkasjesøk eller på noen måte gjør et inngrep i kuldekretsen, uansett type anlegg, må sertifisere seg dersom anlegget inneholder HFK-gass.

Fire kategorier

Det er 4 sertifiseringskategorier å velge mellom så det er viktig å sette seg inn i hvilken kategori som passer deg og ditt arbeid best:

Ett sertifikat i kat. I og II koster kr. 5.913,-. Ett sertifikat i kat III og IV koster kr. 5.413,-. I tillegg kommer eventuelle kostnader for kurs. For å melde seg opp til eksamen både teoretisk og praktisk stilles det ingen krav til forkunnskap. Du kan ta eksamenene om igjen flere ganger.

Frist 1. september

Det er 12 steder i Norge du kan ta både teori og praktisk eksamen. Noen av eksamenssentrene tilbyr også kurs. Den 1. september 2013 er siste frist for å skaffe seg et sertifikat og jobbe lovlig i henhold til norsk lov, datoen er tidfestet av Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). Etter denne datoen vil myndighetene starte med kontroll av både bedrifter og personer som jobber med fluorholdige gasser. For mer informasjon, se returgass.no.

Lisbeth Solgaard, Daglig leder Isovator/Stiftelsen Returgass
Til toppen