Varehussjef Ole Håkon Grønvold ved Elkjøp Sogn er godt fornøyd med den tre år gamle butikken i Sogn.

KREMMERSKAP I KAUPANGER

– Kremmerskapet er viktig. Vi må bli mindre ekspeditører og mer selgere.

Det sier Ole Håkon Grønvold, som tok over som varehussjef ved Elkjøp Stormarked Sogn AS i Kaupanger ved årsskiftet. I november er det tre år siden varehuset åpnet, og Grønvold er den andre valdrisen som har stillingen.

– Dere gjør som koreanerne og sender egne folk til å lede virksomheten, slik vi kjenner det fra leverandørsiden?

– Hehe. Det har vel noe å gjøre med at Fagernes åpnet først, og at folk derfra har lengst erfaring, sier Grønvold.

Han startet ved Elkjøp Fagernes i 2002 som lærling i serviceelektroniker-faget. Siden har han vært butikkselger og avdelingsleder ved de ulike butikkene til familien Sørflaten fra Valdres - ved Fagernes, Dokka og Hadeland - inntil han kom til Sogn.

– Har disse butikkene noe eget ved seg ved siden av Elkjøp-profilen?

– Vi har felles regnskapsavdeling og samdrifter på dette og andre områder. Dessuten er det mange flotte folk i systemet, noe som er en styrke for oss. Men vi holder oss selvsagt til Elkjøp-konseptet.

– Så det er altså en egen Valdres-vri på butikkene?

– Det vil jeg ikke påstå, men vi forsøker selvsagt å drifte butikkene på en best mulig måte.

TV og hvitt går godt

Grønvold mener Valdres-lynnet passer godt i Sogn, og forteller at det er mange fra hjembygda som har flyttet vestover.

– Det er mange innflyttere i Sogn, og vi har flere ansatte ved varehuset som kommer fra andre steder i landet.

Grønvold mener de ulike avdelingene driver jevnt bra, men forteller at spesielt TV og hvitevarer har gått godt den siste tiden.

– Størst konkurranse har vi på tele og data, sier Grønvold.

Han forteller at Mobildata, XS-data og Euronics er de direkte konkurrentene til Elkjøp Sogn. Disse holder til i Sogndal sentrum, som ligger ti kilometer unna.

– Har det noe å si for dere at dere ikke ligger i Sogndal sentrum sammen med de andre?

– Når det gjelder folk som bor i Sogndal har det kanskje det. På den annen side ligger vi nærmere Årdal og Lærdal, og vi har godt med gratis parkeringsplasser noe som gjør at mange synes det er enklere å handle hos oss enn i Sogndal sentrum der dette er et knappere gode.

Bygget Elkjøp holder til i er bygd og eid av Sørflaten, og i tillegg til Elkjøp leier Bohus lokaler der. Grønvold mener det er en fordel at de har sluppet å inngå kompromisser når det gjelder oppbyggingen av butikken, slik man ofte må gjøre når man leier lokaler.

Avisene slår bra an

– Det er et effektivt og godt varehus, med tanke på utstilling og vareflyt. Vi har godt med lagerplass med lett tilgang, sier Grønvold.

Elkjøp Stormarked Sogn har ti ansatte, og en egen serviceansatt som tar enklere reparasjoner. Det meste sendes likevel dit man har sentrale verkstedavtaler.

– Hva vil du si om kundene du møter her i motsetning til på den andre siden av fjellet?

– Den største forskjellen er at de ikke er vant til den type direkte markedsføring vi kjører. Avisene våre slår nok bedre her enn der de er blitt sendt ut år etter år.

Grønvold forteller at de i sommer har hatt god suksess med en egen grillavdeling.

– Der har vi tatt inn litt ekstra i forhold til Elkjøp-sortimentet.

– På Fagernes har dere en egen hytteavdeling?

– Vi har ikke satset så sterkt på dette i Sogn, siden hyttemarkedet her ikke er så stort.

– Hva betyr Elkjøp-konseptet og kjedeoppfølgingen for dere?

– Det er veldig viktig å ha en stor og trygg aktør i ryggen, spesielt når det har vært litt tøffere tider, sier Grønvold.

Øyvind Øien er dataansvarlig ved Elkjøp Sogn. Her er han i samtale med kundene Benedicte Havnen Flåten og Ingrid Lund (t. h.).
Avdelingsleder for brunevarer Tor Egil Jensen går ikke av veien for å se på en bærbar datamaskin som en kunde kommer innom med.
Harald Vatne (t. v.) fra Skjolden i Sogn får demonstrert en ny mobiltelefon av teleansvarlig Nils Olav Nygard.
Elkjøp Sogn holder til i et tre år gammelt bygg i Kaupanger, bygd og eid av den samme gruppa som driver varehuset.
Til toppen