Jahn-Kjell Fjørtoft (Alfr. Nesset Radio/TV service AS i Ålsesund) viser hovedmenyen på plamaskjermen. Foto:Jan Røsholm.

Kurset i plasma ved Ringsted i Danmark

– Det blir mye enklere å se helheten når teori er koblet sammen med praktiske øvelser.

Det sier Jahn-Kjell Fjørtoft i Alfr. Nesset Radio/TV Service i Ålesund. Han deltar på kurset i plasmateknologi i regi av Stiftelsen Elektronikkbransjen, ved EUC Ringsted utenfor København. Kurset er et dyptgående teknisk kurs beregnet på teknikere med noe erfaring. 18 norske TV-reparatører fra hele Norge har satt av tre dager for å lære mer om plasmaskjermenes teknologi.

Bransjeorganisasjonen har de siste årene arrangert flere tyngre tekniske kurs. Grunnet plasmaskjermenes vekt og egenskaper, blir kurset avholdt ved Ringsted – der det er koblet opp ni plasmaskjermer, ni oscilloskop samt nødvendig måleutstyr. Halvparten av tiden går med til måleøvelser.

– Det er nyttig at vi kan bo her på skolen, og at vi dermed slipper transport til og fra et hotell, sier Fjørtoft.

Stiftelsen Elektronikkbransjen samarbeider med EL & IT Forbundet i gjennomføringen av kursene. De organiserte får hele eller deler av kurset dekket av opplæringsfondet eller LOs utdanningsfond.

– Dette er sjette gang vi arrangerer kurs sammen med Stiftelsen Elektronikkbransjen. Det gir fordeler for alle parter da vi får klart flere deltagere på kursene, sier forbundssekretær Knut Olav Bakke i EL & IT Forbundet.

Tilbakemeldingen til Stiftelsen Elektronikkbransjen er entydig: kurs er viktig. Siden det ikke ble plass til alle ved dette plasmakurset, planlegges det et nytt i februar 2008.

Instruktør Henrik Deluran underviste på en stor trykkfølsom skjerm. Ved hjelp av fingeren tegnet han direkte på skjermen. Foto: Jan Røsholm.
Nils E. Skrove (Coop Inntrøndelag, Verdal) måler spenning på plasmaskjermen. Foto: Jan Røsholm.
Til toppen