– Kanskje menn trenger inspirasjon, et glass vin eller litt publikum før de trår til på kjøkkenet, sier marketingsjef Mona Moen i Miele AS med et glimt i øyet.

Kvinner vinner i kjøkkenundersøkelse

Kvinnene tar fremdeles hovedansvaret når middagen skal på bordet hverdager, mens en av tre menn er helgekokker.

Det viser en undersøkelse foretatt av Synovate MMI for Miele AS. Undersøkelsen tilsier også at vi er en nasjon av mesterkokker, med skyhøye tanker om egne kokkeferdigheter.

– Vi trodde det kraftig økende salget av kjøkkenapparater med ny teknologi og mer avanserte funksjoner hadde sammenheng med økende interesse for og engasjement innen matlaging blant norske menn, med andre ord et høyere testosteronnivå på kjøkkenet. Undersøkelsen avliver langt på vei denne hypotesen, og viser en overraskende kvinnedominans på norsk e kjøkken, sier marketingsjef Mona Moen hos Miele AS.

Moderne kjønnsroller, tung medieeksponering av mannlige kjendiskokker og høyere fokus på kjøkkenmaskiner og –utstyr på norske kjøkken har i liten grad brakt norske menn nærmere grytene, i følge undersøkelsen.

Hele 65 prosent av kvinnene i den landsrepresentative undersøkelsen svarte at de lager oftest middag på hverdager, og mennenes svar tegner langt på vei det samme bildet. I bare én av fire familier lager mor og far middag like ofte, og for 62 prosent av alle spurte har egen middagsinnsats vært uforandret de siste par årene.

Likestilling

Fra et likestillingssynspunkt er det imidlertid noen positive signaler blant resultatene, heter det i en pressemelding fra Miele. Blant annet viser undersøkelsen at flere yngre enn eldre par deler ansvaret på kjøkkenet likt i hverdagen. I gruppen 40 til 60 år svarer 23 prosent at de lager middag like ofte som sin partner på hverdager, mens det tilsvarende tallet for yngre par er 28 prosent.

Svarene fra menn mellom 40 og 60 år harmonerer dårlig med svarene fra kvinnene i samme aldersgruppe. Av kvinnene svarer 16 prosent at mannen lager middag oftest, mens 25 prosent av mennene sier det samme.

Undersøkelsen viser at kvinnen lager oftest middag også i helgene. Likevel er mennene mer aktive på kjøkkenet i helgene enn på hverdager. 29 prosent av mennene svarer at de lager oftest middag i helgene, kvinnene langt på vei bekrefter dette.

– Undersøkelsen sier intet om hvorfor mennene er mer aktive familiekokker i helgene, men kanskje er det slik at de i større grad trenger inspirasjon, et glass vin eller litt publikum før de trår til, sier Moen med et glimt i øyet.

Til toppen