Verdensmarkedet for TV fordelt på ulike teknologier. Den røde linjen med punkter markerer veksttakten i markedet. Legg merke til at veksttakten har falt dramatisk fra 2005 til 2008. Deretter er den ganske stabil til og med i fjor, men den fortsetter nå å falle.

LAVERE VEKSTTALL FOR FLAT-TV

Det er ventet at veksttakten for produksjon av flat-TV-paneler vil bli halvert fra 2010 til 2011.

Dette melder byrået Display Search News. I 2005 vokste verdensproduksjonen av TV med mer enn 100 prosent fra året før. Veksttakten falt til om lag 35 prosent 2008 og holdt seg stabilt på dette nivået frem til 2010. I år er det ventet at veksttakten vil synke til cirka ti prosent.

Fra i fjor til i år synker veksttakten for flat-TV (paneler) til halvparten av hva det var fra 2009 til 2010. Dette er målinger Display Search News for markedene i Kina, Sørøst-Asia, Latin-Amerika, Øst-Europa, Midt-Østen og Afrika i tillegg til Japan, Vest-Europa og Nord-Amerika. Hovedårsaken til nedgangen mener byrået ligger i usikkerhet i markedet etter jordskjelvet og tsunamien i Japan tidligere i år. Undersøkelsene fra byrået viser at andelen rør-TV på verdensbasis nå har sunket til cirka ti prosent.Først i 2015 er det ventet at rør-TV vil være borte fra verdensmarkedet. For flat-skjerm har LCD en meget stor dominans på mellom 80 og 90 prosent. LED-andelen av LCD-markedet øker kraftig og utgjør nå cirka halvparten av det totale LCD-markedet. OLED er ventet å komme i markedet fra neste år, men vil ikke oppnå noen merkbar andel de kommende fire årene, i følge Display Serach News sine målinger.

Til toppen