Aswos administrerende direktør Horst Rudolf midt i skogen av deler til det europeiske markedet.

LEDENDE PÅ RESERVEDELER

– Ingen annen leverandør har så godt nettverk som oss innen vårt segment på det europeiske markedet.

– I hvert land har vi normalt en eller to nasjonale konkurrenter, i østblokklandene kan det være flere. Vi er i en spesiell bransje der det ikke er plass for mange aktører. Vår største styrke er å være nær kundene våre, som primært er verksteder. Når de har problemer og mangler deler, vil de ha det så raskt som mulig og ikke minst kunne få eksakt de deler de ønsker. Av den grunn gikk vi for noen år siden inn på Euras-systemet. Hovedårsaken var at kundene våre ikke bare trenger deler, men også kunnskaper om hvordan de kan reparere produktene, sier Rudolf.

Aswos viktigste verktøy er firmaets enorme database. Den er så verdifull at de har to like baser i ulike bygninger, og begge basene arbeider helt parallelt.

Langvarige forhold

Aswos kundestrategi har syv hovedsetninger: teknisk kunnskap, vennlighet, ærlighet, kvalitet, evnen til å levere, hurtighet og redelighet.

– Hva mener så firmaets direktør er viktigst av dette?

– Det viktigste for oss er å arbeide for langvarige forretningsforbindelser med alle kundene våre. Målet skal alltid være en vinn-situasjon for begge parter. Det etterstreber vi og prøver å unngå konflikter med kundene våre så mye som mulig. For meg står uttrykket "følg aldri opp andres feil" som en sentral læresetning, sier Rudolf.

Direktør Rudolf ser ikke bort fra at firmaets kundegrupper kan bli utvidet. I tillegg til frittstående verksteder og kjeder tror han kundegruppen vil bli utvidet til teknisk salgspersonale. Det kommer av at kundene mer og mer vil være interessert i tekniske totalløsninger der mange produkter skal arbeide sammen i hjemmet, for eksempel multimedieanlegg. Dette vil skape behov for tekniske kunnskaper også hos andre grupper enn verkstedfolk. Denne kundegruppen vil også bli utvidet i og med at firmaet går inn i segmentene foto og data. Stikkord for det siste er bildekommunikasjon og datasystemløsninger i hjemmet. Han ser det som en stor fordel at dette teknisk rettede salgspersonalet kan tilby deler til tekniske løsninger i løpet av en eller to dager.

Dyrere deler

Direktør Rudolf er fullstendig klar over at stadig høyere prisnivå på produkter som blir demontert og destruert uten å bli reparert blir en utfordring for firmaet.

– Dette skaper mindre behov for rimelige deler, men det øker salget av dyrere originaldeler som hører sammen med at mange produkter fysisk også blir større.

Rudolf nevner at slike rimelige reservedeler kan utgjøre så mye som 30 til 40 prosent av dagens omsetning blir borte. Et eksempel på en ny aktivitet er at Aswo tar i mot paneler for flat-TV til kontroll etter at elektronikken i TV-apparatet er fjernet. Firmaets eksperter vurderer hvert enkelt panel og ser om det skal sendes til reparasjon hos panelprodusent eller destrueres. Målet er å unngå at brukbare paneler blir kassert.

– Hva er den største utfordringen for firmaet videre?

– Det er når vi selv har restordre på produkter vi kjøper inn og når produsentene ikke kan fortelle oss når vi får delene. Dermed kan heller ikke vi fortelle våre kunder når vi kan sende delene videre. Våre leverandører som ofte er produsenter i det fjerne Østen er ikke alltid så nøye med å si når vi eksakt kan få produktene deres. Hvis en vare er forsinket inn til og vi har lovet en dato for levering, vil som regel sluttbrukeren føle seg lurt ved at han eller hun kommer i butikken og skal ha varen utlevert til lovet dato, sier Rudolf.

Aswo-gruppen

Grunnlagt 1968 i byen Aime ca 50 kilometer fra Hannover, som en forretning for salg og reparasjon av brune- og hvitevarer.

Tre grunnleggere, dagens administrerende direktør Horst Rudulf var med fra start.

I dag fire eiere, en av dem Horst Rudolf.

300 medarbeidere, årlig omsetning 80 millioner Euro netto.

Areal 13.000 kvadratmeter.

380.000 lagerplasser.

Aktiviteter i alle europeiske land.

Teknisk servicesenter i Romania, der all teknisk informasjon om deler og moduler blir lagt inn på data. Daglig mates 10.000 nye delenummer inn i datasystemet.

Dekker mer enn 50 sentrale merker innen brune- og hvitevarer.

Mer enn 90 prosent av bestillingene bli pakket og sendt samme dag.

Fire datterselskaper i tillegg til det tyske salgsselskapet.

Les også:

Venter vekst i Skandinavia

Nå kommer Aswo i Norge

Ruben Brinkmann kontrollerer et LCD-panel og avgjør om det skal gjenbrukes eller gå til destruksjon. Aswo har et mellomlager på cirka 1.500 slike paneler.
Roswitha Pech kontrollerer at alle delene på en ordre er kommet med ved hjelp av dataskanner.
Aswo har deler på 380.000 lagerplasser, og alle ordre blir samlet i plastbokser som går i en jevn strøm gjennom de enorme lagerlokalene.
Aswos konsernleder sammen med det skandinaviske teamet. Fra venstre: Terje Fridholm, Norge, Jörgen Laserow, Sverige, konserndirektør Horst Rudolf og Sten Schroll, Danmark og leder for skandinaviske kontoret.
Til toppen