”Max Manus” fra Nordisk Film Distribusjon (NFD) får noe av æren for at nedgangen i totalmarkedet ikke er større, med sine 360.400 solgte eksemplarer til butikk.

LEIEFILM MEST NED

Kjøpefilmmarkedet går ned 5 prosent årets ni første måneder, mens leiefilm reduseres med 15 prosent.

Det viser statistikken fra Norsk videogramforening (NVF), gjengitt i bransjebladet Release. I september kan man derimot vise til en liten økning av kjøpefilm, da det ble omsatt for 69,7 millioner kroner mot 68,5 millioner kroner i fjor.

Release mener dette skyldes at sterke filmtitler stagnerer nedgangen i totalmarkedet. ”Max Manus” og ”Menn som hater kvinner” har henholdsvis 360.400 og 267.085 solgte eksemplarer inn til butikk.

Totalt er kjøpefilmomsetningen fra januar til september 542 millioner kroner, mot 570 samme periode i fjor. Man må tilbake til 2004 for å finne en lavere årsomsetning per september, skriver Release.

Nedgangen på leiefilm er større. Omsetningen har årets ni første måneder vært 90 millioner kroner, mot 105,9 i fjor. Toppåret var 2004 med 140,3 millioner kroner, og nedgangen siden den gang er nesten 36 prosent. Den registrerte leieomsetningen inn til butikk er den laveste siden NVF begynte å registrere tallene i 1991.

Markedsandelene blant distributørene fordeler seg slik i prosent: SF Norge (27,7), NFD (19,1), Warner (11), Paramount (9,7), Walt Disney (7,5), Universal (7,1), Sony Pictures (6,4), Sandrew (5,6), Scanbox (3,4), Pan Vision (1,5) og CCV (1).

Til toppen