Tor Løken har vært ansvarlig for forhandlingene fra leverandørforbundet Lyd og Bilde.

Leverandørforbundet Lyd og Bilde inngår logistikkavtale for 75 millioner

- En 3-årig rammeavtale skal gi reduserte kostnader og mindre belastning for miljøet.

- Målet med en slik avtale var gjennom økt effektivitet å redusere kostnader og miljøbelastninger. Det var viktig at det ble tatt hensyn til lokale ønsker fra hver enkelt medlemsbedrift, sier styreleder Tor Løken i Lyd og Bilde i en pressemelding.

Avtalen er fremforhandlet av BGG Logistikk, som tidligere har gjennomført et tilsvarende prosjekt for Norske Elektroleverandørers Landsforening (NEL). Avtalen er på 75 millioner kroner per år, og skal i følge pressemeldingen fra BGG gi både medlemsbedriftene og forhandlerne/butikkene lavere logistikkkostnader og betydelige mil jøgevinster.

I følge BGG hadde nesten alle medlemsbedriftene forskjellige avtaler med ulike transportører, mens alle varer stort sett ble sendt til samme forhandlere rundt om i Norge.

- På den måten fikk samme forhandler leveringer fra mange transportører. Nå kommer det kun en bil fra Schenker Linjegods med varer fra de ulike leverandørene. Samlasten gir transportøren maksimal utnyttelse av bilene og reduserte kostnader. Dette gir igjen reduserte priser til medlemsbedriftene, samtidig som mottagerne mottar samlede store leveranser som igjen betyr reduserte administrasjonskostnader. Miljøbelastningen totalt sett blir også dramatisk redusert, heter det i meldingen fra BGG.

- Alle de store transportørene har hatt muligheter til å være med for å finne en innovativ løsning. Den valgte løsningen med Schenker Linjegods trådte i kraft 1. januar, og blir suksessivt implementert etter hvert som medlemsbedriftene er klare, sier Egil Ravnemyhr i BGG Business Generator Group.

Leverandørforbundet Lyd og Bilde

Bransjeorganisasjon for leverandører av hjemmeelektronikk i Norge. Totalomsetningen for bransjen er 8,5 milliarder kroner. Leverandørforbundet inngår i Stiftelsen Elektronikkbransjen.

BGG Business Generator Group

Selskap for funksjonsutsetting av tjenester innen IT, hotell og logistikk. BGG har 20 ansatte og er eid av 20 investorer, deriblant Lindorff Holding AS, og har en aksjekapital på cirka 10 millioner kroner.

Schenker Linjegods

Heleid datterselskap av Schenker Norge AS, og inngår i Schenkerkonsernet som er en divisjon i Deutsche Bahn. Schenker Norge har 1.400 ansatte, og en omsetning i Norge på 3,2 milliarder kroner årlig.

Til toppen