Lisens på internett?

Tiden da du slapp å betale kringkastingslisens på internett og mobil kan ta slutt. I følge nettstedet ht.no tar nå myndighetene tak i det faktum at internett og mobil er i ferd med å bli viktige medium for formidling av radio og TV.

Spørsmålet er da om ikke denne formen for kringkastingsmottakere også vil bli lisenspålagt som andre radio- og TV-mottakere. I fokus står både nettradio, TV på internett og ikke minst streaming over 3G-nett. Fra januar 2007 må tyske borgere betale lisens for slike tjenester brukt av mobiltelefon og PC. Nivået vil her ligge på 45 kroner per måned. I Tyskland er TV-lisensen i dag ca 150 kroner i måneden for ordinær bruk. I Norge har lignende forslag vært oppe tidligere, men så langt har det ikke vært politisk vilje til å la mobiltelefoner og PC gå inn under samme lisensordning som de øvrige mottakere for radio og TV.

Til toppen