Lisenskrøll i forsikringssaker

– Lisensrapporteringen i forsikringssaker er noe mangelfull, heter det i en henvendelse fra NRKs lisenskontor i Mo til Stiftelsen Elektronikkbransjen.

I slike saker rapporteres forsikringsselskapet som kunde, mens apparatet blir levert sluttkunden. NRK får dermed feilaktig forsikringsselskapet registrert som eier av apparatet. Lisenskontoret anmoder derfor Stiftelsen Elektronikkbransjens medlemmer om å spørre om sluttkundens navn i de tilfeller der et forsikringsselskap kjøper lisenspliktige produkt.

Til toppen