I 2009 ble det totalt omsatt 66.000 DAB-radioer. Det er 50 prosent mer enn i 2008. Foto: Stian Sønsteng.

LITT FART I DAB-SALGET

Selv om det må komme en slukkeplan for FM før vi får gjennombrudd for DAB digitalradio, økte salget i fjor med 50 prosent.

I 2009 ble det totalt omsatt 66.000 DAB-radioer. Det er 50 prosent mer enn i 2008. Dermed ble fjoråret første år med god vekst for denne produktgruppen. Sammenlignet med totalt solgte radioer utgjør imidlertid DAB-omsetningen en liten andel. Som vi har vært inne på mange ganger tidligere, vil det ikke komme noe gjennombrudd før myndighetene har vedtatt en konkret slukkeplan for analog radio.

Bil

Det nye i fjor var at en modell av et bilmerke, VW Golf, ble levert med DAB-radio som standard. Mange andre bilmerker kan leveres med DAB-radio på bestilling.

I følge Stiftelsen Elektronikkbransjens statistikker er det til nå solgt cirka 300.000 radioer med DAB. Fjorårsomsetning på 66.000 enheter fordeler seg på 7.000 stasjonære, 42.000 bordradioer, 6.000 bærbare, 1.000 tunere og 7.000 bilradioer. I tillegg kommer 3.000 i mini-TV.

Prognosekomiteen i Stiftelsen Elektronikkbrnsjen tror at salget fortsatt vil øke, men ikke i vesentlig høyere takt. Utviklingen vil trolig gå mot at DAB vil inngå som en del av kombiradioer for nett og eventuelt FM.

Til toppen