Global salgsdiretør for kameradivisjonen i Samsung Techwin, Yoon Park, på tur til vulkanen Etna, under Samsungs kameralansering på Sicilia.

Liv og død å være topp tre

– Det er et spørsmål og liv og død. Hvis vi ikke er i toppen, vil vi forsvinne.

Global salgsdiretør for kameradivisjonen i Samsung Techwin, Yoon Park, sier til fagbladet Elektronikkbransjen at selskapet konsentrerer alle ressurser om å bedre sin posisjon i kameramarkedet.

– Fire-fem aktører vil forsvinne i løpet av tre-fire år. Bare noen få, store aktører vil være igjen, og Samsung har som mål å være en av disse.

– Hvilke synergieffekter har Samsung av at dere er en stor gruppe med 30 ulike selskaper?

– Ti av selskapene våre er relatert til elektronikk, og de produserer alle de viktige komponentene i digitalproduktene våre. Vi er dessuten svært konkurransedyktige på kostnadssiden ved at vi driver felles markedsføring, salg og logistikk.

– Hva vil du si om situasjonen til de to konsernene Samsung Electronics og Samsung Techwin i en tid da produkter smelter sammen på tvers av tidligere grenser?

– Vi vil utfylle hverandre. Digitale kamera blir i økende grad konvergensprodukter, der grensen mellom kamera og andre elektronikkprodukter blir visket ut. I dag har vi kamerafunksjon i mobiltelefonene, i fremtiden får vi kanskje telefonfunksjoner i kameraene. Samsung Techwin og Samsung Electronics kan utvikle mange produkter i nært samarbeide, et eksempel på dette som allerede er lansert er et digitalkamera med HDMI-tilkopli ng.

– Er det naturlig at foto og elektronikk er delt inn i to ulike selskaper?

– Det er ikke naturlig. Men hvis du ser på kameraindustrien, har de tradisjonelle kameraprodusentene Canon og Nikon fått sterk konkurranse fra tradisjonelle elektronikkprodusenter, som er kommet inn på markedet med sine kunnskaper som et konkurransefortrinn.

– I Norge har dere Aronsen AS som distributør, mens dere på andre markeder har egne salgskontor. Hvilke strategier har dere her?

– Når vi etablerer egne salgskontor er det ikke bare for å øke profitten, men for å øke markedsandelene våre. Vi har etablert oss i de større markedene som Tyskland, England og Frankrike. I mindre markeder er det mer økonomisk for oss å bruke distributører.

– Du ønsker å få fokus bort fra megapiksler og pris. Hvordan vil Samsung oppnå dette?

– Fotobransjen er i ferd med å komme til et punkt der en vanlig forbruker ikke vil dra nytte av flere megapiksler. Det viktige blir design, brukervennlighet, bildekvalitet og tilleggsfunksjoner – områder Samsung er sterke på.

Til toppen