– Elesco Norge består av mange små verksteder, men vi fungerer som én stor enhet. Blant annet har vi et forum på intranett der reparatørene kan diskutere ulike problemstillinger, sier kjedeleder Jon Olav Næss. Foto: Stian Sønsteng

LOKALE VERKSTEDER SATT I SYSTEM

– Vi fremstår overfor publikum som 34 lokale verksteder, mens leverandørene ser på oss som ett velfungerende servicesystem.

Daglig leder Jon Olav Næss i Elesco Norge inviterte den siste helgen i august til kjedesamling i Tønsberg.

– Disse samlingene er viktig for at verkstedene i kjeden skal gå i takt. De store leverandørene ønsker ikke å forholde seg til mange små verksteder i Norge, de ønsker ett kontaktpunkt. Her ligger vår store styrke, sier Næss.

Verkstedkjeden Elesco Norge er landsdekkende på brunevarer. Det siste året har de økt på hvitevaresiden, og 19 av verkstedene utfører i dag reparasjoner i denne kategorien. Omsetningen har økt fra 10 millioner kroner i 2007 til 104 millioner i 2009, og kjeden forventer en omsetning på 160 millioner kroner inneværende år.

Næss forteller at kjeden siden oppstarten i 1995 bruker stadig mer tid på administrative rutiner. Dette preger også de årlige kjedesamlingene.

– Leverandørene har ulike systemer vi må forholde oss til. Dette er blitt minst like viktig på samlingene som det tekniske. Det er en utfordring at stadig mer av tiden også i hverdagen går med til å sette seg inn i leverandørenes relativt rigide systemer, og det hadde nær sagt vært umulig for de enkelte verkstedene hver for seg å følge opp disse. Den sentraliserte kjededriften gir oss evne og ryggrad til å følge opp de stadige tilpasningene leverandørene venter av oss, sier Næss.

Han stiller seg positiv til ombyttesystemet som Stiftelsen Elektronikkbransjen har utviklet.

Servicekjeden Norge

– Vi arbeider med å få dette integrert i vårt eget datasystem. Det er viktig å ikke registrere samme ting flere ganger, sier Næss.

Elesco Norge har sitt utspring i Servicekjeden Norge, som ble etablert i 1995. Under bransjeforeningens vårkonferanse på Kielbåten ble fire-fem verksteder enige om at tiden var moden for å tilby leverandørene en sentral serviceløsning, primært på brunevarer.

– Allerede da var fellesskapet viktig, og vi hadde i starten ingen sentrale funksjoner. Etter hvert etablerte vi et hovedkontor og elektronisk rapportering. På det meste var vi oppe i 40 verksteder, men det har vært en naturlig utvikling der noen har falt fra. I dag er vi interessert i å knytte til oss de beste hvitevareverkstedene, folk med evne til å drive en lønnsom bedrift lokalt, sier Næss.

I 2004 gikk kjeden inn i det europeiske servicesamarbeidet Elesco.

– Med dette etablerte vi et samarbeid med 19 land i Europa, men vi er i dag for det meste selvgående. Norge er spesielt på flere områder; vi står utenfor EU, har vår forbrukerkjøpslov og store logistikkutfordringer i et langstrakt land, sier Næss.

Han mener kjeden har gått riktig vei med desentralisert service.

– TV-skjermene blir større, og i fremtiden vil servicen foregå hjemme hos kundene slik det allerede gjøres på hvitevaresiden. Vårt mål er å være til stede der kundene bor, sier Næss.

Egeneide verksteder

– Hvem er konkurrentene deres?

– Infocare og Anovo, men vi har nok mer med sluttbrukerne og gjøre. På hvitt er ES-kjeden en konkurrent, sier Næss.

Mens kjeden i starten tok inn alle som ville være med, er de i følge Næss blitt mer selektive.

– Vi ønsker å ha med oss de beste, og er landsdekkende på brunevarer. Nå er vi i ferd med å gjøre det samme på hvitevaresiden, sier han.

Medlemsbedriftene i Elesco Norge er egeneide verksteder. Næss mener dette er en bedre struktur enn sentralt eide verksteder.

– Verkstedene er eid av folk som er involvert i bedriften, med en genuin interesse for faget. For å være i systemet må verkstedene ha kompetanse og en forsvarlig drift, og vi går veldig godt i takt, sier Næss.

Elesco Norge er eid av medlemsbedriftene, og kjedeledelsen består av Jon Olav Næss som daglig leder, et aktivt styre på seks medlemmer, to servicekontrollere og to økonomiansatte. De fire sistnevnte er ansatt i andre firma som Elesco kjøper tjenestene fra.

Ved siden av Elesco Norge driver Jon Olav Næss Moer radio/TV-service AS i Tønsberg. Han innrømmer at det går med en del kvelds- og helgetimer til kjededriften.

– Jeg føler meg som en bransjeidiot, men det er mange slike så jeg føler meg ikke alene, ler han.

Årets kjedesamling er den fjerde på rad som går av stabelen i hjembyen hans, Tønsberg. Det har vært slike samlinger hvert år siden 1995, og Næss mener det sosiale er like viktig som det faglige programmet.

Europeiske leverandører

– I starten var det viktig å bygge relasjoner mellom medlemmene. Nå er det viktig å bringe dette videre til leverandørleddet i inn- og utland, slik at man kan knytte et ansikt til navnet man kommuniserer med på epost. Det gjelder på flere nivåer, både administrativt og teknisk, sier Næss.

Han synes det ikke er en utfordring at mange leverandører har hovedkontor i Stockholm eller København.

– Vi ser derimot en utvikling der flere leverandører vil arbeide europeisk, og dette kan medføre nye utfordringer.

– Kan du beskrive en typisk Elesco-medarbeider?

– Han, for det er stort sett menn hos oss, er stolt av sin bedrift, faget og kjeden, og trives i vårt system.

– Trenger dere bransjeforeningen Stiftelsen Elektronikkbransjen?

– Kynisk sett ville vi klart oss uten, men vi ser fordelen med å tilhøre et fellesskap som omfatter alle leddene i verdikjeden. Vi liker å følge med på det som skjer.

– Dere fokuserer mye på leverandørene. Hvilket forhold har dere til butikkleddet?

– Ettermarked og service er svært viktig for salget. De som lykkes her vil også lykkes på salgssiden. Vi reparerer for alle butikkjedene, men har ikke sentralavtaler med alle. Servicekostnader må sees på som en viktig faktor for å øke kundetilfredsheten, dette er viktig både for butikker og leverandører. Enkelte leverandører ser dessverre ikke på servicekostnader som en investering i å få nye salg. Servicen må utføres raskt og effektivt, både for å spare leverandørene for unøde krediteringer men det er også viktig for miljøet at ting ikke skrotes unødig, sier Næss.

Styret i Elesco Norge; fra venstre Jon Olav Næss, Tommy Jensen, Malvin Giskegjerde, JosteinBrandal, Arnstein Eriksmoen, Herleik Dalen og Kenneth Andersen.
Til toppen