Stian Solberg (t. v.), Erik Nanseth og Tor Frydenberg hos Ericsson er i front på utviklingen av fremtidens mobile datanettverk.

LTE – FREMTIDENS MOBILE DATANETT

Ericsson letter på sløret for fremtidens mobile datanettverk. Stikkord er LTE - Long Term Evolution.

– Veien til det fremtidige mobile datanettverket vi kaller LTE, Long Term Evolution, går fra dagens 3G-nett via HSPA. Det er altså basert på den mobile kommunikasjonen vi har i dag, sier Stian Solberg, utviklingssjef i Ericsson AS.

Når det gjelder dagens nett, kan ikke Solberg gi noen absolutt karakteristikk av hvordan dette står kapasitetsmessig.

– Dette må brukerne avgjøre. Målingene i dag viser at vi kan ha inntil en Mb per sekund i nedlastningshastighet. Noen synes dette er bra. I fremtiden må vi nok regne med at den tidobbelte datahastigheten vil være et minimum. Målt i forhold til andre markeder, er vi imidlertid kommet ganske kort i Norge, sier Solberg.

Bygger videre

Perspektivet med LTE er å bygge videre på det nettverket vi har i dag. Samtidig skal man befri seg fra noen av de begrensningene dagens teknologi gir. I følge Solberg betyr det at man sier farvel til den klassiske linjeswitch-kommunikasjonen. Alt blir forenklet og kommer i form av pakkeswitchet teknologi.

LTE er allerede godt standardisert. På europeisk basis startet dette allerede i 2005, og tidligere i år ble de første normene for dette systemet vedtatt. I løpet av 2009 mener Solberg arbeidet har kommet langt nok til at man kan vedta en fast standard for systemet. Dermed vil også utviklingen av produkter basert på LTE-teknologi kunne begynne. 2012 er året Solberg mener at LTE kan gjøre seg gjeldende i statistikken for mobilt bredbånd på europeisk basis.

– I dette året regner Ericsson med at vi vil se at mobilt bredbånd har langt større utbredelse enn fast bredbånd. Da vil trolig 70 prosent av teknologien vi bruker være basert på HSPA-standard, mens rundt fire prosent vil være basert på LTE. Systemet har et spektrum med båndbredde som kan variere mellom 1,4 og 20 MHz, sier Solberg.

Rimelig å utvikle

Når det gjelder priser for brukerne, vil det som i dag være avhengig av markedet og eventuell subsidiering. Fra teknologisk synspunkt arbeider Ericsson med å holde kostnadene på infrastrukturen og brukerproduktene så lave som mulig. En av driverne for LTE-standaren er at den trolig vil være billig å utvikle. Allerede for to år siden ble de første LTE-produktene demonstrert. Den gang var det prototyper som ikke var ferdig utviklet fordi standarden ikke var klar. Tidligere i år lanserte Ericsson en plattform som terminalleverandørene kan basere seg på når de skal utvikle produktene. Slike produkter regner Solberg med vil bli vist i 2010.

– Vil operatørene ta i bruk LTE-teknologien?

– Ja, hvis du tenker på Norge har vi jo i prinsippet bare to, og begge de vil gå inn for LTE, sier Solberg.

Stor virksomhet i Norge

Ericsson-konsernets norske avdeling har stor virksomhet innen dette området. Det forteller administrerende direktør Tor Frydenberg i Ericsson Norge AS.

– Vi arbeider aktivt med de norske teleoperatørene på dette området og forteller dem hva vi har tenkt til å gjøre fremover. I dag er det vi leverer basert på HSPA-standarden, men vi ser en god overgang mellom det vi har og det som kommer i form av LTE-standarden, sier Frydenberg.

I mange år har det norske Ericsson-selskapet arbeidet med forskning innen telematikk og radiooverføring basert på radioteknologi. I tillegg forskes det på teknologien rundt mobilterminaler.

HSPA

High Speed Packet Access (HSPA) er en samling av beskrivelser (standariseringsnormer) for mobil telefoni. Protokollene beskriver en utvidelse og forbedring av ytelsene til UMTS-standarden. HSPA er delt i to standarder, HSDPA og HSUPA. I tillegg kommer standarden HSPA+ som snart vil bli lansert.

HSDPA står for High Speed Downlink Packet Access. Det betyr en nedlastet datastrøm (downlink), mens HSUPA står for High Speed Uplink Packet Access og er tilsvarende standard for opplasting.

HSDPA, også karakterisert som et nettverk i 3.5 G-systemet, hadde i 2007 en vekst på 69 prosent på verdensbasis. I dag er det 174 kommersielle nettverk basert på HSDPA-protokollen i 76 land. Kommersielle HSDPA-nettverk er bredt tilgjengelig i Vest-Europa (61 nettverk), Sørøst-Asia (35 nettverk) og Øst-Europa (34 nettverk).

HSDPA har en teoretisk nedlastingskapasitet på 14,4 MB per sekund. Opplastingskapasiteten er maksimalt 384 kb per sekund.HSUPA-nettverket har en maksimal teoretisk kapasitet for opplasting på 5,76 MB per sekund. Hittil har den praktiske ytelsen hos operatørene ligget på under 2 MB per sekund. Ericsson og 3 Italia annonserte i juli 2008 at det var foretatt vellykkede tester av HSUPA med 5,8 MB per sekund i nettverket til 3 Italia.

Til toppen