IKT-Norges generalsekretær Per Morten Hoff, nummer tre fra venstre, krangler fortsatt med Digitalradio Norge, representert ved styreleder Øyvind Vasaasen (t. v.) og teknologidirektør Arild Hellgren i NRK om valg av teknologi for fremtidens radio. På Digitalforums møte trakk Hoff tilbake intensjonsavtalen han tidligere har inngått med NRK-ledelsen. Norsk Lokalradioforbund, representert ved Eivind Engberg (t. h.) legger vekt på at både DAB og FM vil passe for ulike norske lokalradioselskaper.

– MÅ TA HENSYN TIL ALLE

Når myndighetene velger teknologi for fremtidens radiodistribusjon i Norge, må de ta hensyn til alle parter.

Det mener Norsk Lokalradioforbund, som på Digitalforums møte var representert med Eivind Engberg. Som en del av det norske radiomangfoldet mener Lokalradioforbundet at de også må bli hørt når det gjelder utviklingen av fremtides radiodistribusjon. Forbundet har imidlertid vist seg å være sterkt til stede både i det store utvalget som ga innstilling til digitalradio til Kulturdepartementet i 2005 og i mediedebatten. Digitalradio Norge har invitert Lokalradioforbundet til samarbeid, men valget mellom å gå over til digital teknologi eller beholde FM er ikke så enkelt som for de store aktørene i bransjen.

– FM er best på lokalt nivå og for lokalradio i storbyer. Denne teknologien er kostnadseffektiv for lokalradioer, og FM er jo tilgjengelig for alle som har radio i dag. På en annen side kan FM fungere ”sømløst” med DAB og digitalradio er effektivt som sammenhengende dekning over større områder, sa Eivind Engberg.

Politisk sett gir DAB med stort kanaltilbud økt konkurranse mellom lokal-, region- og riksradio. Lokalradioforbundet ser det ikke gunstig med få lyttere per kanal og å måtte dele kapasiteten med mange. I tillegg har mange nærradioselskaper ikke økonomi til å kunne betale for å sende på DAB. Dette har ført til at forbundet har henstilt til myndighetene om fortsatt å kunne tilby FM-sendinger på lokal basis i en del meget begrensede områder i Norge. Dette vil myndighetene trolig ta hensyn til når de mot slutten av året kommer med en henstilling til Stortinget om overgangen til digital radio.

– Medlemmene våre er på både på FM og DAB, og det er viktig å ta hensyn til alle også i fremtiden.

Fran Cassidy driver eget konsulentbyrå med en lang rekke internasjonale mediebedrifter på kundelisten. Hun ga en status for digitale merverdier i europeisk perspektiv.
Temaet på høstens møte i Digitalforum var digital merverdi. Agendaen på møtet tok både opp hva digital teknologi gir seere og lyttere om hvordan vi kan utnytte dette og om forbrukerne har fått det de kan vente. Samtidig var innholdet også rettet mot fremtidens utvikling for de digitale plattformene og hvilke rettigheter forbrukerne skal ha i denne verdenen. Teknologisjef Torkel A. Thoresen i Telenor Satellite Broadcasting (t. h.) ga en status for utviklingen av 3D-teknologi og ble introdusert av møteleder Stein Erik Jensen, som er styreleder i Digitalforum.
Høstmøtet i Digitalforum samlet nær 100 deltakere fra ulike bransjer.
Til toppen