Mange ventet på Gotland

– På Gotland ventet mange med å kjøpe digital mottaker, fordi de trodde de ville bli billigere.

Adm. direktør Anders Appellqvist i Elektronikkbransjens søsterorganisasjon, CE Konsumentelektronikbranchen, var selv reporter i en informativ og vellaget reportasje fra analogslukningen på Gotland den 19. september – det første stedet i Sverige der man har gått over til digitalt bakkenett.

– En lærdom var at de ventet, fordi mange trodde det ble billigere. På Gotland ventet 21 prosent til siste uken med å kjøpe seg mottaker – fordi de var villedet av politikere og media til å tro at mottakerne ville gå ned i pris, sa Appelqvist.

En undersøkelse utført av den svenske digital-TV kommisjonen, viser at fire av fem så digital-TV 24 timer etter overgangen.

– Folk var fornøyd med kvaliteten, men kanalsøkning var et problem, sa Appelqvist.

I Sverige selges mottakere både med og uten kortleser, til henholdsvis 800 og 1.000 kroner. Den såkalte friboksen kan bare ta inn de åpne kanalene. I Norge vil NTV trolig kun legge opp til at det selges bokser med kortleser.

Til toppen