MANGELFULLE RADIOPRODUKTER

En undersøkelse utført av de europeiske markedstilsynsmyndighetene viser at radioprodukter ikke samsvarer med de tekniske kravene, heter det i en melding fra Post- og teletilsynet (PT). PT mener tilstanden er den samme i Norge som i resten av Europa.

Undersøkelsen tok for seg 259 produkter både for privat og kommersiell bruk, og de benyttet både radiofrekvenser som krever tillatelse og frekvenser som ikke krever tillatelse.

40 % oppfylte de administrative kravene mens 62 % oppfylte de tekniske kravene. 71 produkter ble også testet mot sikkerhetskrav, og 53,5 % oppfylte disse. Bare 15,8 % av produktene oppfylte alle kravene i testen.

– Resultatene viser en uheldig tendens. Kravene er ment å skulle beskytte det elektromagnetiske frekvensspekteret, sikre at utstyr fungerer i et elektromagnetisk miljø og ikke minst ivareta brukernes sikkerhet når de bruker utstyret. Siden vi også ser en enormt stor økning i bruk av radiosendere til ulike formål, gir resultatene grunn til ettertanke, sier seksjonssjef Tor Bringsverd i PT.

Til toppen