Fra det nye TV-verkstedet til Camera& videoteknikk. I forgrunnen Oddvar Malt som leder TV-avdelingen. Alle foto: Ingunn Abuhatzera

MER EFFEKTIVT VERKSTED

– Med større lokaler har vi forbedret både logistikk og effektivitet.

Det sier innehaver Jostein Brandal i Camera& videoteknikk i Bergen. Da CasioScandinavia flyttet ved årskiftet, så Camera& videoteknikk muligheten til å bygge helt nytt TV-verksted. I andre lokaler, men med samme adresse.

– I kombinasjon med nytt kundemottak og lager med god adkomst både internt og eksternt er vår interne logistikk og dermed effektivitet forbedret, sier Brandal.

Firmaet har 600 kvadratmeter lager, verksted og kundemottak på TV-verkstedet, pluss et like stort areal til fotoverksted og administrasjon i andre etasje.

– Vi har gjennom firmaets levetid flyttet eller foretatt justeringer av våre lokaler gjentatte ganger. Verkstedets behov endrer seg i takt med at produkter og varegrupper endres, og vi hadde en tid sett behovet for og vurdert muligheter for å bygge nytt, sier Brandal.

Han forteller at nytt lager med lettere adkomst til varemottak har gjort livet litt lettere for selskapets transportører.

Frigjør gulvplass

– På TV-verkstedet har vi videreført løsningen med frittstående øyer fra kameraverkstedet, med fire arbeidsplasser på hver øy. Dette skal frigjøre gulvplass og lette transport og lagring av TV-apparatene som er under arbeid, sier Brandal.

På lageret vegg i vegg er det plassert en pallereol som benyttes til emballert gods og tomemballasje i alle størrelser.

– Dette er svært effektivt, og selvsagt ligger alt på lokasjoner registrert i vårt datasystem, sier Brandal.

Verkstedet har i dag åtte stativer som hver har plass til åtte TVer. Dette frigjør 64 trillebordplasser, og ytterligere fire stativer er bestilt fra en lokal leverandør.

– Vi har på alle områder lagt svært stor vekt på system og orden, sier Brandal.

Både verksted og kundemottak er bygget med ESD-sikring mot statisk elektrisitet. I kundemottak er det også blitt plass til en liten butikk, som blant annet fører tilbehør fra Nedis og B-varer.

– Vi har allerede konstatert betydelig effektivitetsforbedringer, og er glade for at vi er godt forberedt for fremtiden i funksjonelle og fleksible lokaler, sier Brandal.

Innehaver Jostein Brandal i Camera& videoteknikk i Bergen foran stativene som hver har plass til åtte TVer. Selskapet har i dag totalt 40 ansatte.
Kundemottaket har også fått plass til et B-vare- og tilbehørsutsalg.
Fortsatt kommer det inn bilderørs-TVer til reparasjon. Harald Skaala er sjåfør for C&V Logistikk AS. Dette er et heleid datterselskap av Camera&videoteknikk AS, og dekker områdene fra Førde, Sogn, Hardanger, Stord og Haugesund.
Det nye lageret har lettere adkomst enn det gamle.
Steinar Eikemo har flyttet en TV fra stativ til trillebordet som gir god arbeidshøyde.
Reidar Mjøs (t. v.) og Kjetil Furnes i Camera& videoteknikk.
Til toppen