På høstens møte i Digitalforum la Forbrukerrådets direktør Randi Flesland vekt på at forbrukerne fortsatt må ha full kontroll med opptak de gjør på PVR-bokser. Forbrukermyndighetene ønsker også at publikum skal ha valgfrihet og lett kunne skifte mellom ulike tilbydere av TV-program. Foto: Erik Andersen.

MER KONTROLL – MINDRE VALGFRIHET

– TV-markedet beveger seg i retning av mer innlasting og kontroll og mindre valgfrihet og interoperativitet. Forbrukerne ønsker mer tilgang til TV-innhold.

Det sa Randi Flesland, direktør i Forbrukerrådet på høstens møte i Digitalforum. Hun trakk sammenligninger mellom analog og digital teknologi når det gjelder forbrukernes muligheter for bruk av det de ser og hører og satte spørsmålstegn ved om forbrukerne nå får det de kan vente av digitalt mangfold.

Digitale rettigheter

Forbrukerrådet har formet det de kaller digitale rettigheter i åtte punkter. Folk blir rådet til å ta sikkerhetskopier. De skal kunne se og høre innhold når de selv vil. Videre skal forbrukere kunne flytte innhold mellom ulike typer avspillere og de skal kunne gjøre om digitalt innhold til hensiktsmessig format. Til de digitale rettighetene hører også at utstyret som brukes skal kunne tilpasses ulike behov og forbrukerne skal kunne bruke digitalt innhold uten å bli overvåket. De skal kunne benytte offentlige og private tjenester, og de skal bli tilbudt nødvendig teknologi og bistand for å kunne gjøre bruk av de digitale rettighetene.

– Disse kravene er ment å gjelde nåværende og fremtidige tjenester. Vi mener at de som tilbyr digitale tjenester og innhold må kunne rette seg etter dette, sa Flesland.

Forbrukerrådets direktør kom videre inn på forandringene som har skjedd fra analog til digital distribusjon. Tidligere var det verken tekniske eller avtalemessige rettigheter som sto i veien for å utnytte dette. Det avtalemessige har bare i liten grad endret seg. Fortsatt har forbrukerne rett til å kopiere innhold til eget bruk. Hun la vekt på at dette er en lovbestemt rett innen ”husets fire vegger”.

– Mens VHS-spilleren revolusjonerte verdenen med at vi kunne ta opp TV-programmer og se dem når vi ville, synes jeg at den digitale verdenen på en måte tar flere skritt tilbake. Reklamen for de digitale boksene peker på masse muligheter. Vi har fått en fantastisk kvalitet på lyd og bilde. Du kan fortsatt se programmene om igjen når du ønsker, men opptakene sitter fast i ”boksen”. Det er ikke mulig å ta med seg filmene du har tatt opp for eksempel til hytta eller rommet ved siden av. Vi mener forbrukerne bør ha de samme mulighetene og rettigheter nå som før, sa Flesland.

Leverandøren kan kontrollere

I sommer ga den amerikanske søsterorganisasjonen til Post- og teletilsynet filmindustrien tillatelse til å slette og begrense tilgangen på innholdet til TV-seernes PVR-bokser. Samtidig fikk forbrukerrådet høre at en norsk TV-seer hadde fått slettet alt innholdet på sin PVR-boks fra en TV-kanal etter at han hadde sagt opp abonnementet. Forbrukerrådet er betenkt på at en leverandør av TV-program gir seg selv tilgang til en boks i privat eie. Forbrukerrådet mener at kundene fortsatt må ha full rett til fri bruk av slikt innhold uten å få ”besøk” av TV-tilbyderen.

– Dagens TV-marked er på mange måter fastlåst ved at de fleste operatører tilbyr de samme TV-kanalene. Når vi ser på internett som distribusjonskanal, åpner det seg helt nye muligheter både for bransjen og brukerne. Vi mener at forbrukerne må gis rett til å bytte operatør uten å miste innhold. Vi tror internett kan være løsningen på dette, avsluttet Flesland.

Til toppen