MER PLASS I BAKKENETTET

Norges Televisjon (NTV) ber interesserte distributører av TV-innhold og tjenester melde sin interesse for den ledige kapasiteten i det digitale bakkenettet.

Kapasiteten i det digitale bakkenettet vil etter analog slukking i 2010, øke fra tre til fem signalpakker. Fordelingen vil da være slik: NRK øker sin kapasitet til en full signalpakke og TV2 har rett til å disponere en signalpakke. Ved hjelp av ny kapasitet vil RiksTV opprettholde sitt tilbud.

Fra samme tidspunkt skal RiksTV i tillegg formidle nabolandskanaler. Samlet fyller da RiksTV den ene nye signalpakken med sitt TV-tilbud, mens den siste signalpakken vil deles mellom RiksTV og en ny tilbyder.

Fagbladet Elektronikkbransjen nr.1/2008

Til toppen