Administrerende direktør Dag Steenfeldt-Foss la vekt på at firmaet har vært igjennom et tøft halvår, men at det norske Miele-selskapet har sunn økonomi og ser lyst på fremtiden.

MIELE FEIRER 40 ÅR MED HVITT

I august markerte Miele AS sitt 40 års-jubileum i Norge som leverandør av elektriske husholdningsapparater og profesjonelle produkter.

Jubileet ble markert på en nøktern måte i forbindelse med firmaets årsfest. Rundt 80 av firmaets cirka 100 ansatte var tilstede. Æresgjest var det norske firmaets gründer Torleiv Blæsterdalen og firmaets pensjonister. Årsjubilantene ble også hedret.

Respektert

– Jeg vil karakterisere Miele som et av de beste og mest respekterte firmaer i bransjen. I likhet med mange andre var også vi gjennom en trang fødsel etter i starten i 1969, men vi fikk lov til å bygge opp distribusjonen på vår egen måte og med meget god støtte fra konsernledelsen i Tyskland. Et viktig mål for meg var å bringe videre den spesiell kulturen morselskapet står for. I tillegg fikk vi tidlig tillatelse til å pløye overskuddet fra selskapet tilbake til det norske firmaet, sa Torleiv Blæsterdalen i hilsningstalen.

Han var med å lede selskapet fra starten og i 30 år inntil han trakk seg tilbake i 1999. Blæsterdalen nevnte firmaets grunnlag med tysk grundighet og intern kontroll. Firmaet kom tidlig inn i sentralavtalen med kjedene som en viktig del av distribusjonen. Etterhvert som ulike rabattordninger dukket opp også i denne delen av bransjen fikk imidlertid firmaets ledelse stadig større utfordringer med å opprettholde det prisnivået de mente produktene skulle ha. Saken toppet seg i 1993, da firmaet valgte å bryte samarbeidet med Elkjøp.

– Dette var en tung sak for oss fordi det gjaldt den største distributøren i Norge. Konkurransetilsynet kom inn i bildet, men selv om konsernledelsen engasjerte seg og vi hadde meget gode advokater tapte vi saken. Det er verdt å merke seg at en vesentlig del av begrunnelsen var at Miele som merke var så unikt at dets rolle ikke kunne fylles av noen andre. Jeg tror uansett at til tross for tapet, skapte det respekt for merket og produktene våre, sa Blæsterdalen.

Kultur

– En av de første oppgavene jeg så da jeg tok over ledelsen for ti år siden var å bringe videre den helt spesielle firmakulturen og filosofien som var bygget opp de første 30 årene, sa administrerende direktør Dag Steenfeldt-Foss.

Han var bare 15 år da moren hans stolt kom hjem med en Miele støvsuger. Mieles slagord "Immer besser" - alltid bedre - står sentralt også hos den norske Miele-ledelsen. Budskapet til de ansatte er fortsatt å dra lasset sammen og skape en magi rundt merket. Steenfeldt-Foss karakteriserte 2009 som et av de tøffeste årene både for Miele og mange andre.

– Også vi har måttet skjerpe oss. Nå nyter vi godt av at firmaet har en såpass stor omsetning. Det er en viktig forutsetning for at vi skal greie oss i den brutale verdenen vi er inne i med stor uforutsigelighet, sa han.

Steenfeldt-Foss mente at firmaet nå etter første halvår 2009, på nytt kan se fremtiden lyst i møte.

Firmaets leder og årsjubilanter ved Mieles 40-årsmarkering. Bak fra venstre: administrerende direktør Dag Steenfeldt-Foss, Vegard Ask (10 år), Bjørn Karlsen (25 år), Frode Nilsen (20 år) og Kjetil Fagerland (10 år). Foran fra venstre: Espen Tho (10 år), Vidar Karlsen (20 år), tidligere administrerende direktør Torleiv Blæsterdalen, Kristine Stene (10 år) og Aud Qviller (10 år).
Torleiv Blæsterdalen (t. h.), som ledet det norske Mieleselskapet de første 30 årene, hadde mye å snakke med salgssjef Frode Nilsen om.
Mieles blide stemmer i sentralbordtelefonen er Hilde Kathrine Engel Bredal (t. v.) og Grete Mari Berg.
En av firmaets nestorer leveringskoordinator Liv Schrøder har 33 års ansienitet hos Miele. Her sammen med en av de yngre medarbeiderne, salgskonsulent Petter Didriksen, som har vært ansatt i to år.
Til toppen