Miele øker igjen

Miele AS økte omsetningen med 24 prosent i første halvår. Internasjonalt økte Miele med 8 prosent, til 2,74 milliarder euro i 2006/2007.

Veksten i Miele-konsernets totale omsetning forrige regnskapsår, som utløp 30. juni, var på cirka 200 millioner euro. Veksten i hjemmemarkedet Tyskland, som representerer 28 prosent av omsetningen, var 2,5 prosent. Konsernet rapporterer i en pressemelding om nok en omsetningsrekord.

I Norge, der regnskapet til datterselskapet Miele AS følger kalenderåret, hadde selskapet en omsetningsvekst på 30 prosent til 520 millioner kroner i 2006. Nå viser tall fra første halvår i år en omsetning i Norge på nesten 300 millioner kroner, en økning på 24 prosent sammenliknet med første halvår i fjor. I følge Miele er datterselskapene i Norden blant dem med størst vekst siste konsernregnskapsår.

– Mieles vekst er et resultat av økende kvalitetsfokus. Både forbrukere og profesjonelle vil ha avanserte produkter med sterke merkevarer som står for topp kvalitet og lang levetid. Dette er ikke minst tydelig i det norske markedet, der vi i flere år har vokst mer enn totalmarkedet for hvitevarer, sier administrerende direktør Dag Steenfeldt-Foss i Miele AS i meldingen.

Mieles vekst i Norge er noenlunde jevnt fordelt på hvitevarer for forbrukermarkedet og for det profesjonelle marked.

Fagbladet Elektronikkbransjen nr. 8/2007

Til toppen