Tre av de fire lederne for de nordiske bransjeorganisasjonene var samlet i København. Fra venstre Allan Bugge, direktør i BrancheorganisationenForbrugerElektronik, Synnøve Bjørke, administrerende direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen, Anders Appelqvist, administrerende direktør i ElektronikBranschen.

MILJØ OG ENERGI I FOKUS på nordisk bransjemøte

Avfallshåndtering, energiforbruk og miljøspørsmål var noen av hovedsakene på vårens møte mellom de nordiske bransjeorganisasjonene.

I tillegg til de faste postene med orientering om utvikling av markeder og fokus på felles bransjepolitiske spørsmål stod de kollektive ordningene for innsamling og bearbeiding av EE-avfall, energispørsmål og planlegging av høstens serviceseminar som de viktigste punktene for årets møte. Den nordiske alliansen av bransjeorganisasjoner NACEA, holder møte hvert halvår på omgang i de respektive landene. Her møter bransjeorganisasjonenes ledere og rådgivere. Møtene er delt i to. Den ene halvdelen er en felles seanse for alle deltakere, mens den andre delen av møtet er delt mellom hvitevarer og brunevarer. En hovedsak på fellesseansen var en orientering om Nordisk Miljøråd og diskusjon om andre former for koordinering av nordiske miljø- og energisaker. I dette inngår også utviklingen av de kollektive ordningene gjennom selskaper som Elretur og tilsvarende i de ulike landene.

Direktør Peder Lund Thomsen i det danske elreturselskapet holdt en orientering om denne virksomheten i vårt naboland. Både Danmark og Sverige har fått i stand en ordning med såkalte Clearing House, som det nå arbeides med å få til en liknende ordning for i Norge. Kort fortalt går ordningen ut på å fordele kostnaden ved den totale innsamlede mengden avfall etter hvor stor markedsandel de enkelte aktørene har. I Norge får et Clearing House en vanskeligere oppgave enn i nabolandene våre fordi vi har hele fire aktører på banen.

ECO-direktiv

ECO-direktivet, som ble innført 28. september 2007,setter fokus på energiforbruk også for brunevarer. Direktivet vil også inneholde normer for merking av effektforbruk og merking av produktene.

– ECO-direktiveter et av mange tiltak for energisparingsspørsmål for hele EU. Innen hvitevarer har bransjen i mange år vært dyktige til å lage lavenergiprodukter. Nå ser vi at produsentene for eksempel for TV får strenge krav for energiforbruk og må ta etter hvitevarebransjen og utvikle produkter som krever lite energi, sier administrerende direktør Synnøve Bjørke i Stiftelsen Elektronikkbransjen.

Hun legger til at energiproblematikken er en felles problemstilling for de nordiske landene. Utenom dette har Norge også andre utfordringer som for eksempel særregler for bruk av kjemikalier i produkter.

–Produsentene av forbrukerelektronikk tilstreber å produsere renere produkter, men noen kjemikalier er nødvendige for at elektronikk skal fungere. I Norge har vi strengere regler for innhold av kjemikalier i produkter enn i andre EU-land. Dette er en utfordring siden elektronikk produseres for et europeisk marked. Dette gjelder både produksjon og gjenvinning. Derfor koster det sistnevnte mer i Norge enn i de andre nordiske landene, sier Bjørke.

HDTV-forum

Før det nordiske møtet var det en samling av representantene for nordisk HDTV-forum. På denne delen av møtet gav hvert land en presentasjon av utviklingen innen HDTV og aktiviteter fra kringkastere og distributører. Kanaldekningen og ventet utvikling for hvert land ble diskutert samt oppgaver av felles interesse. Den nordisk HDTV-gruppen samarbeider med HDTV-forum Europa, og kommende høst vil det nordiske bransjesamarbeidet være vertskap for det Europeiske HDTV-forumet i Stockholm.

Serviceseminar

17. september blir seminaret Service 2009 arrangert i Gøteborg. Det har de siste årene blitt et fast arrangement for bransjen på nordisk nivå. Planleggingen av programmet er snart ferdig, og det vil bli informert nærmere om dette gjennom de ulike kommunikasjonskanaler i bransjen. Sentralt på høstens møte vil være nye EU-direktiver for reklamasjonstid, reklamasjonsordninger for internettsalg og utviklingen av lyd- og bildesystemer for TV. Halvparten av møtet er delt inn i workshops med spesialprogram for hvert enkelt lands deltakere. Fremtidens service vil være en viktig del av det avsluttende fellesmøte i Gøteborg.

Til toppen