Administrerende direktør Hans Løken i Elretur AS setter ned miljøgebyrsatsene fra årsskiftet.

MILJØGEBYRET NED 20 prosent fra nyttår

Elretur reduserer miljøgebyrsatsene med i snitt 20 prosent fra 1. januar 2009.

I brevet skriver Løken at selskapet siden starten i juli 1999 har arbeidet kontinuerlig med å innfri sine innsamlingsmål og miljømessige forpliktelser.

– Samtidig har vi prioritert at dette skal skje til en lavest mulig kostnad. Ved de foregående forhandlingsrundene med underleverandører har vi også oppnådd betydelige reduksjoner i våre innkjøp av transport- og behandlingstjenester i takt med markedsutviklingen og volumøkningen vi tilbyr underleverandørene. Vi er nå i ferd med å forberede forhandlinger om tjenester for en ny periode fra juli 2009, heter det i brevet.

I januar 2009 vil selskapet vurdere sitt fremtidige kostnadsnivå, og eventuelle ytterlige reduksjoner i miljøgebyrsatser gjeldende fra 1. juli 2009 ventes å være beregnet i løpet av første kvartal 2009.

Fagbladet Elektronikkbransjen nr.5/2008

Til toppen