Generalsekretær Per Morten Hoff i IKT Norge og administrerende direktør Synnøve Bjørke i Stiftelsen Elektronikkbransjen. Foto: Stian Sønsteng.

MILJØRÅD ETABLERT

For å møte de økte miljøkravene, har Stiftelsen Elektronikkbransjen og IKT Norge gått sammen om å danne et miljøråd.

Miljøkravene som stilles fra samfunnet og myndighetene påvirker i økende grad produkter både innen bedrifts- og konsumentmarkedet. Det stilles stadig strengere krav fra myndighetene når det gjelder kjennskap til innhold i produktene som importeres/produseres. Det nye rådet er en videreføring av IKTs mangeårige miljøråd, som har vært sovende de senere år.

Nå er det nyetablerte rådet klart til å fungere som rådgiver og bindeledd mellom bransje og myndigheter. Miljørådet vil være en medspiller i det offentlige rom for å sikre et samspill mellom forretnings- og miljøinteresser.

Synnøve Bjørke, administrerende direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen, er strålende fornøyd med den nye ordningen:

– Dette er glimrende hjelp og en stor ressurs, sier hun.

I fjor ble Elektronikkbransjen bedt om å svare på en høring fra SFT hvor 18 miljøgifter skulle forbys. Åtte av dem angikk bransjen. Konsekvensene av forbudet, hvis myndighetene fikk det som de ville, ville vært tomme hyller i butikkene.

– I den perioden hadde vi stort behov for kjemikompetanse. Vi ble tatt inn i varmen av IKT og dannet miljørådet. Vi har nå åtte-ti personer som sitter fast i rådet, et par av dem er kjemiingeniører og har akkurat den kompetansen vi trenger i forhold til våre produkter, eller de vet hvor de skal finne den, forklarer Bjørke og utbryter:

– De gjorde en kjempejobb!

Hjelper forståelsen

Ekspertene i Miljørådet vil bistå med å forklare hvilke kjemikalier som faktisk finnes i produktene som selges, og om de er farlige eller ikke. Kjemikalier er uunngåelig i en rekke elektronikkprodukter, for eksempel er det umulig å lage mobiltelefoner med samme ytelse uten bruk av arsen (GaAs), et tungmetall.

– Miljøspørsmål er kjempeviktig, norske myndigheter har uttalt mål om at for eksempel bromerte flammehemmere skal vekk innen kort tid, og det er det mye av i våre produkter. Derfor er det viktig at vi har en instans vi kan spørre til råds. De hjelper oss å forstå hva myndighetene faktisk vil, og hjelper oss å vurdere nye forslag til lover, forskrifter og markedskrav. De passer på at vi forstår konsekvensen av det forskriftene sier, sier Bjørke.

Medlemmene i rådet er basert i Norden, noe som er viktig fordi produktene forholder seg til de samme reglene slik at det ikke bli særregler her i Norge. Vigdis Gullbrandsen i Stiftelsen Elektronikkbransjen har sekretærfunksjon i det nye rådet. Bransjeforeningen ivaretar egne saker som tidligere, men rådspør miljørådet ved behov.

Bjørke forteller at rådet møtes fire ganger i året.

– De er en ressurs for oss, vi er svært glade for å ha fått dette til.

En kjempebra ressurs for oss og dermed våre medlemmer, smiler Bjørke.

Fagbladet Elektronikkbransjen nr.6/2008

Til toppen