MINDRE PLUSS FOR COOP

Coop NKL SA konsern hadde per august 2009 et resultat etter skatt på 70 millioner kroner mot 176 millioner kroner samme periode i fjor.

Coop NKLs eiere, samvirkelagene, fikk et resultat på 369 millioner kroner før skatt mot 532 millioner kroner samme periode i 2008, heter det i en pressemelding.

Omsetningsutviklingen per august øker fra 16.474 millioner kroner i 2008 til 18.060 millioner kroner i 2009. Veksten skyldes først og fremst Smart Club og økt omsetning ut til samvirkelagene.

Coop NKL SA eier datterselskapene Coop Norge AS, Coop Eiendom AS og Smart Club AS. Resultat etter skatt i selskapet etter årets åtte første måneder er 113 millioner kroner mot 124 millioner kroner samme periode i fjor.

Ved utgangen av 2. tertial er 133 samvirkelag medlemmer i Coop NKL mot 138 samme periode i fjor. Dette skyldes i hovedsak fusjoner mellom samvirkelag og er i tråd med forventet utvikling. Siden årsskiftet har Coop fått 49.341 nye medlemmer, og ved utgangen av august var det 1.192.740 medlemmer i Coop.

Til toppen