Mobilbruk stadig billigere

Tall fra Post- og teletilsynet (PT) viser at den sterke veksten i antall mobilabonnementer fortsetter første halvår 2007. Taletiden for norske brukere øker, samtidig som prisene går ned. I tillegg blir det billigere å sende meldinger.

Totalomsetningen i mobilmarkedet er i ferd med å flate ut, fordi veksten i antall abonnenter og trafikk ikke er tilstrekkelig til å oppveie prisreduksjonene. I første halvår 2007 er omsetningen per abonnent lavere enn på samme periode i fjor, viser tallene fra PT.

Mobilselskapenes samlede omsetning første halvår var 7,38 milliarder kroner. Det er fem prosent høyere enn i fjor. Økningen fra første halvår 2005 til første halvår 2006 var ti prosent.

Det totale antall mobilabonnementer har nå passert 5,2 millioner.

Statistikken fra PT viser også at det ved utgangen av første halvår var mer enn 421.000 husstander som hadde gått over til bredbåndstelefoni. Mer enn hver tredje husstand med bredbånd har nå tatt i bruk bredbåndstelefoni.

Fagbladet Elektronikkbransjen nr.10/2007

Til toppen