Flerevillelevertmobiltelefonentilgjenvinninghvisdehaddefåttavslagpådennyedekjøper.Foto:Elretur

MOBILENE BLIR IKKE SKROTET

Åtte av ti nordmenn har gamle mobiltelefoner lagret i hjemme, uvitende om at 95 prosent av telefonene kan gjenvinnes, viser en undersøkelse utført av Norstat for returselskapet Elretur.

–Det er et viktig klima tiltak å gjenvinne mobiltelefoner som inneholder miljøskadelige komponenter som kvikksølv, brom og kadmium, sier administrerende direktør Stig Ervik i Elretur i en pressemelding.

I følge undersøkelsen tror 4 av 10 nordmenn at mobiltelefonen ikke blir gjenvunnet i det hele tatt, og av dem som tror den blir gjenvunnet svarer halvparten at de tror gjenvinningsgraden er under 30 prosent.

–Her har vi en opplæring å gjøre sier, sier Ervik.

Halvparten av de spurte oppgir at de ønsker å ha en reservetelefon mens to av ti opp gir latskap som grunn for å beholde den gamle. 65 prosent sier de ville levert telefonen til gjenvinning hvis de hadde fått avslag på den nye.

–Vi vil videre formidle ønsket om panteordning til mobilbransjen, sier Ervik.

Til toppen