– Mobilitet vil prege både IT-bransjen og arbeidshverdagen til folk flest de nærmeste årene, sier Anders Lindgren i Steria. Foto: Johnny Syversen

MOBILITET STADIG VIKTIGERE

Mobilitet vil i størst grad påvirke den teknologiske utviklingen. Dette mener skandinaviske IT-sjefer, ifølge en undersøkelse.

– For mange er det like naturlig å gjøre jobben sin fra en mobiltelefon som foran en dataskjerm. Bedrifter som ikke henger med risikerer å bli oppfattet som sidrumpa, særlig av litt yngre arbeidstakere, sier Anders Lindgren, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Steria, i en pressemelding.

Selskapet har gjennomført en undersøkelse, utført av Ipsos MMI, der de ber norske, svenske og danske IT-sjefer peke på hvilke trender de tror vil påvirke den teknologiske utviklingen i næringslivet og det offentlige de neste to-tre årene. Hele 50 prosent av norske IT-sjefer velger mobilitet som sin fremtidstrend, mens 25 prosent svarer nettskyen. Virtualisering og sosiale medier oppnår en oppslutning på 10 prosent. I Sverige og Danmark er troen på mobilitet nesten like sterk, heter det i meldingen.

Bedrifter som ikke henger med risikerer å bli oppfattet som sidrumpa

Strømsparing på PC. Anders Lindgren, Steria.
Til toppen