Steinar Kyrkjebø arbeider med IKT og miljø i World Wide Fund for Nature (WWF). Her i samtale med Synnøve Bjørke og Jostein Nyhammer i Stiftelsen Elektronikkbransjen. Foto: Erik Andersen.

MORGENDAGENS VINNERE HAR EN MILJØSTRATEGI

– Grønnvasking er et økende problem i bransjen. Enkelte aktører skryter uten grunn av sin miljøvirksomhet.

Steinar Kyrkjebø arbeider med miljø og IKT i WWF. På Bransjetinget oppfordrer bransjen til å ha en reell klimastrategi, sette mål internt for så å kommunisere dem til forbrukerne. Viktigst er det å jobbe strukturert for å oppnå målene. De som satser, blir vinnere i en lavkarbonøkonomi.

– Tør dere satse? spør Kyrkjebø.

Vinner på miljø

Bevisst og langsiktig miljøstrategi er nøkkelen til suksess i fremtiden, ifølge Kyrkjebø. Det er de grønne produktene og tjenestene som stadig selger bedre.

WWF maner derfor bransjen til å tenke smart. Kan visjonen om 1 mrd tonn redusert utslipp av CO2 / klimagasser være et realistisk mål?

– IEA, det internasjonale energibyrået, gjetter seg til att innen 2030 skal det investeres enorme summer, 11.000 milliarder kroner, ekstra i miljøtiltak, forteller Kyrkjebø.

– WWF er pragmatiske, og jobber med de grupper og organisasjoner som finnes. Poenget er hva vi gjør nå, og hvordan vi jobber videre. Det er ikke hva dere selger, men hvordan man anvender produktet, og kaster det, som er avgjørende.

En del av forbruksmønstrene er ikke endret på kort tid, men bevisstheten hos forbruker jobber WWF med å endre.

De mer kortsiktige sidene, som retur, skryter Kyrkjebø av. Standardisering, derimot, har man ikke kommet så langt på. Kyrkjebø trekker frem alt det unødvendige som er med i en pakke som selges, som ikke-standardiserte strømledninger. Gjenbruk bør bli viktigere, sier han.

Redd miljøet!

Kyrkjebø trekker frem en rekke områder som kan sikre miljøet.

Blant dem er hjemmekontor, digital musikk og video, videokonferanser, e-faktura og nettbank.

Det er i de baner man må tenke for å få store endringer og mye lavere bruk som belaster CO2-regnskapet, forteller Kyrkjebø.

– Postbygget i London bruker 25 prosent av energi i sammenligning med tilsvarende bygg. Toyota har en visjonær sjef som pusher forhandlerledd og egen produksjon. I Østerrike har forhandlerne solcelleanlegg, og er netto leverandør av strøm til strømnettet. I Gøteborg har de jord og gress på taket av sine bygninger. For bedre termiske egenskaper.

– Mobile basestasjoner skal bli leverandører av energi ved hjelp av solceller. Telenor ville bruke 3 ganger så mye energi i 2016 som i dag hvis de ikke gjør noe på strømsiden.

– Måling er viktig. Skal dere i gang må målene på papiret, og de må følges opp, formaner Kyrkjebø.

Fagbladet Elektronikkbransjen nr.8/2008

Les også:

Miljøgifter en stor trussel

Miljøfokus gir godt omdømme

Ny teknologi supplerer gammel

Fremtidens TV-format er i full, full HD

Media Markt i Norge i 2009?

For mange valg skremmer kunden

Nordboere er runde, lyse og minimalistiske

Den som søker finner – men hvem?

Er bransjen forberedt på kriser?

Penger, etikk og moral

Mye tull på messe

Til toppen