Nokia har inngått samarbeid med nettstedet YouTube som gjelder nedlasting av videoinnhold. N95 som vi ser her er en av modellene som er tilpasset denne tjenesten.

Multimedia på 3G eller bakkesendere med DVB-H

Nokia satser på overføring av multimediainnhold på 3G-nettet eller bakkesendere med DVB-H-standard.

– Når vi snakker om overføring av multimedia til mobile mottakere er det i kringkastingssammenheng snakk om å samle flere TV-kanaler i datapakker. Overføring kan enten skje på 3G-nettet eller fra bakkesendere med DVB-H-standard.

Det sier Harri Männistö, direktør for multimedia hos Nokia. Männistö og hans stab arbeider med å utvikle teknologi for overføring av multimedia, som kan være alle typer lyd- og bildesignaler eller normal kringkasting.

– Vi utvikler distribusjon av multimedia for mobilt innhold både for mobiltelefoner og annen type bærbart utstyr som for eksempel PDA-produkter. Produktene kaller vi med et fellesnavn for multimediedatamaskiner, sier han.

Männistö snakket på den ene siden om mottaking av kringkastingssignaler, på den andre siden om IP-innhold. Forskjellen ligger i at kringkastingssignaler kommer i form av datapakker mens internettinnhold kan mottas på ulike andre måter kalt podcast eller multicast. I forbrukersammenheng utvikler Nokia utstyr for mottaking av internettinnhold i datamaskiner og mediesenter.

YouTube

På 3GSM World kunngjorde Nokia samarbeid med nettstedet YouTube som er blitt et ledende nettsted for privat videoinnhold. Det kommer nye mobilprodukter fra Nokia som er spesielt tilpasset YouTubes nettsted. Nokia N-serie har nettlesere for YouTube, og med dette utstyret kan du spille av videoene som ligger der på mobiltelefonen din. Det samme kan gjøres med musikkfiler.

I tillegg kunngjorde Nokia at de inngår et samarbeid med Reuters som er et av verdens ledende nyhetsbyråer. Innholdet på Reuters nettsted lastes ned på Nokias multimediemaskiner. Nedlastingene fra begge samarbeidspartnerne er delt mellom gratis innhold og betalbare programmer.

– Tror du folk er villige til å betale for dette når de kan få andre programmer gratis?

– Undersøkelser vi har gjort viser at når det gjelder mobilt TV-innhold, er folk villige til å betale for tjenestene. Hovedgrunnen er at de kan ta imot dette innholdet uansett hvor de er. Folk ser verdien i slike tjenester, og jeg tror vi har litt av det samme grunnlaget for betaling som ved vanlig mobiltelefoni, SMS og MMS. Det blir på en måte at historien gjentar seg 15 år etter at vi begynte å ringe med mobil for alvor, sier Männistö.

Den finske lederen er også opptatt av andre egenskaper og tjenester for mobilt utstyr.

Størst på foto

– Nokia er allerede sterkt involvert i mobilt foto. Vi er verdens ledende produsent av kameraer, og vi er også størst på musikkspillere fordi vi produserer flere mobiltelefoner med MP3-funksjon enn de største produsentene av MP3-spillere. I tillegg til TV og video er stillbilde fotografering, musikk og navigasjon tjenester som blir tatt i bruk i fullt mon for mobilt innhold. Enda flere funksjoner vil komme, sier han.

– Hva tror du vil vokse raskest av disse tjenestene?

– Det er det vanskelig å forutsi. Vi vet at mennesker ønsker å høre musikk mens de er underveis og bruker MP3-funksjoner til dette. Folk ønsker også å ha sitt eget kamera med seg overalt for å ta bilder. I tillegg ønsker mange å kunne bruke internett for nedlasting av epost, video og annet innhold. Dette blir også en selvfølgelig del av innholdet i mobiltelefoner. Etter min mening vil alt dette bli like viktig etter hvert.

Männistö legger stor vekt på den økte minnekapasiteten i mobiltelefonens eget minne og tilkoplede minnekort. I dag har Micro SD-kortene opp til 2 GB minne, og kapasiteten vil øke etter hvert. Han tror at minnekortene vil ha opp til 10 GB innen utgangen av dette tiåret.

– På pressekonferansen her på 3GSM World ble Nokia-ledelsen også spurt om hva denne utviklingen betyr for kravet til batterikapasitet. Har du noe godt svar på dette?

Bedre batteri

– Jeg vil gjerne gi et eksempel: vi husker vel alle ti år tilbake da det ble sett på som meget godt at batterikapasiteten rakk til en times taletid. Her viser vi Nokias modell N77 multimediedatamaskin som har kapasitet for å vise fem timer fjernsyn. Samtidig er telefonene og batteriene blitt fysisk mye mindre enn for ti år siden. Dette er det beste eksempelet på hva som har skjedd på batterikapasiteten, samtidig som mobiltelefonen har fått andre brukeregenskaper og bedre skjermer, sier Männistö.

Han ser på N77 som en multimediemaskin som på alvor bringer mobil-TV inn i markedet. Han legger vekt på at produktet ligger ganske lavt i pris, cirka 370 euro på det europeiske markedet.

– Vi snakker om at det stadig kommer flere funksjoner inn i mobiltelefonen, samtidig som den fortsatt skal være liten og hendig. Hva betyr dette for den praktiske levetiden av produktet?

– Det er et meget godt spørsmål. Dette betyr stadig mer for hvordan vi utvikler mobiltelefonen som produkt. Den er en bærbar multimediedatamaskin. I tillegg til hva den har av egenskaper når du kjøper den, kan du laste ned nye tjenester i løpet av livslengden på samme måte som andre bærbare datamaskiner. På denne måten blir produktet mer og mer avansert. Sett ut fra dette kan den praktiske brukertiden stadig bli lenger. Men samtidig krever det mye av telefonen at den har så mange brukeregenskaper. Med den tøffe bruken mobiltelefonene blir utsatt for i dag, mener jeg vi snakker om en livslengde på mellom to og tre år før du bytter til et nytt produkt, sier direktør Männistö.

Direktør Harri Männistö og PR-sjef Suvi Roine med N95, som sammen med N77 er en av Nokias nye mobiltelefoner karakterisert som multimediedatamaskiner.
Til toppen