Anders Strömberg(t. v.) og Torgeir Salvesenved hovedkontoret til Fagerhult Retail i Bollbygd utenfor Gøteborg. – Dette er Europas største senter for butikkbelysning, sier de to.

MYE BUTIKKLYS kan være dårlig økonomi

– Det har vært en kamp i butikkene om å ha den høyeste lysstyrken. Dette gir høye strømutgifter og fremhever ikke produktene.

Det sier Anders Strömberg og Torgeir Salvesen i Fagerhult Retail. De er henholdsvis ansvarlig konseptdesigner og norsk salgssjef for detaljhandelen, og har invitert fagbladet Elektronikkbransjen til Bollebygd utenfor Gøteborg. Her har de etter eget utsagn Europas største senter for butikkbelysning.

– Det er vårt motto å ikke overbelyse. Elektrofaghandelen har mye å hente på butikkbelysning, og ligger langt etter de fleste andre bransjer. Unntaket er Expert-kjeden, som har belysning som en viktig del av konseptet i nye butikker, sier Salvesen.

Strömberg forteller at man også innen belysning følger trender, og at det nå er vanlig å senke grunnlyset. Dette gir mulighet for å skape kontraster med økt spotbelysning. Resultatet blir en mer spennende butikk hvor varene er riktig eksponert med lavt effektforbruk.

Forandring viktig

– Detaljhandelen lever av å stadig ha forandringer i butikkene, men kunnskapen om belysning er ikke god nok. Det viktige er ikke at man kan lys, men at man innser at lyset har kommersiell betydning og påvirker salget. Ny belysning gir ved riktig lysplanlegging vesentlig lavere strømforbruk, reduserte utgifter, en miljøgevinst og økt salg, sier Strömberg.

Han mener motebransjen ligger lengst fremme siden de er mer vant til å følge trender. Innen dagligvare skjer det også mye.

– Butikken eller kjeden må spørre seg selv hvordan de ønsker å fremstå. Innen elektro tenkes det tradisjonelt, gjerne med et grunnlys som byggeier står for med 800 lux i bunnen. Så supplerer butikken med spotter, gjerne plassert høyt. Et av mange moment man bør ta i betrakting, er at wattbehovet i disse halveres hvis høyden senkes fra fire til tre meter, sier Strömberg.

Salvesen supplerer:

– I dag finnes store muligheter for butikkjedene til å redusere energiforbruket samtidig som lyskildens levetid økes ved investering i moderne lysteknologi. Med tanke på at 19 prosent av verdens energiforbruk går til belysning, har alle et ansvar for å gjøre sitt til at behovet reduseres.

Åtte avdelinger i Norge

Fagerhult-konsernet har hovedkontor utenfor Jönköping og cirka 1.900 ansatte i 17 land. Totalomsetningen i 2008 var 2,8 milliarder svenske kroner. Fagerhult Retail sto for 447 millioner av disse, mens hoveddelen av virksomheten retter seg mot utendørs belysning og offentlige bygg. Produksjonen foregår i Sverige, Kina, Australia, England og Belgia. Selskapet har vært til stede i Norge siden 1970, der de i dag har 48 ansatte ved åtte lokale kontorer og en omsetning på 207 millioner norske kroner.

Den profesjonelle delen av selskapet arbeider gjennom installatører og håndterer offentlige bygg, mens Fagerhult Retail arbeider mot kjeder og kjøpesentre – enten direkte eller gjennom installatør.

– Vi prosjekterer butikkene ved de åtte avdelingene vi har i Norge. Avdelingen for utendørs belysning arbeider både med profesjonell belysning, butikk og sykehus. Den siste avdelingen arbeider mot sykehus, og leverer både belysning og kanaler for oksygen, internett, radio og annet, sier Salvesen.

Fagerhult er både produsent og distributør av lys. Hovedmerket er Fagerhult. I tillegg kommer Waco som ligger i øvre sjikt og brukes for å lage spesielle uttrykk i butikken, samt spottbelysning fra Catwalk. Ved senteret i Bollebygd vises belysning i en lang rekke miljøer. Strömbergforteller at nivået på kunnskap og ustillinger i Bollebygd illustreres ved at selskapet har hatt besøk av to grupper fra Australia, hver med rundt 20 personer.

To til fem år

Fagerhult har lansert et konsept de kaller Green Lighting. Hensikten er å skape bedre belysning som fremhever merkevare, budskap og konsept, med reduserte driftskostnader og energiforbruk.

– Dette oppnås ved bruk av moderne lysteknologi, et bredt produktprogram, tilbud om lysstyring, høy kunnskap, avanserte dataprogrammer kombinert med tilbud om lysservice, sier Salvesen.

Fagerhult Retail anvender en spesiell kalkylemetode som skal vise energiforbruk for dagens anlegg sammenlignet med et nytt lysanlegg.

– Investeringen spares normalt inn i form av lavere energi- og driftskostnader i løpet av to til fem år. Lavere CO2-utslipp gir i tillegg en positiv miljøgevinst, og vedlikehold blir enklere. Et viktig kriterium vedlysplanlegging er å benytte lyskilder med identisk levetid i den grad dette er mulig. Dette gir mulighet for gjennomføre felles gruppeskift når levetiden på lyskildene nærmer seg slutten. På denne måten spares skjulte timekostnader sammenlignet med om lyskilder skiftes etter hvert som de slukker. Vi har systemer som viser når levetiden nærmer seg slutten, og kan gi kunden beskjed når de børskifte lyskilder i form av gruppeskift. I Norge utfører vi allerede dette hos Gina Tricot, Cubus, Vinmonopolet og noen dagligvareforretninger, sier Salvesen og fortsetter:

Dimm 25 prosent, spar 35

– Når lyset er slukket har det allerede lyst for lenge da lysmengden normalt reduseres mot slutten av levetiden. Gjennomsnittlig levetid er når 50 prosent av lyskildene er slukket. Servicelevetiden er når lysnivået er 15 prosent lavere enn opprinnelig nivå. Lyskildene kan lyse lenger, men vi opererer med en anbefalt servicelevetid. Et lysrør av typen T5 varer 19.000 timer og børskiftes cirka hvert tredje år. Metallhalogen som brukes i spot belysning varer 12.000 timer. Til sammenligning er levetiden til en glødelampe 1.800 timer. Vårt britiske selskap har målt energibesparing ved å dimme lysrør. Når man dimmer 25 prosent sparer man faktisk 35 prosent energi, sier Salvesen.

Fagerhult har beregnet at en butikk på 700 kvadratmeterkan gå ned fra 39 til 24 watt per kvadratmeter med ny belysning.

– Dette er en besparelse på 38 prosent, samtidig som belysningen blir mer spennende. Dessuten sparer man penger på at varmen lyset avgir trenger mindre nedkjøling, sier Salvesen.

Lite fokus på lys

Et annet eksempel er et supermarked med 15 år gammel belysning. Her ble strømforbruket redusert fra 41.032 til 10.949 Kw/H, mens lysnivået økte fra 480 til 740 lux.

– Vi brukte halvparten så mange armaturer i taket, samtidig som hyllebelysningen ble bedre. Jeg vet at mange elektrobutikker i Norge har mye og hente her, sier Salvesen som kjenner bransjen fra sin tidligere stilling i BSH Husholdningsapparater.

– Krever ny belysning mer av butikken?

– Om man skal være riktig god må man kjøpe tjenesten av dem som kan dette. De færreste kjeder legger nok fokus på lys, men vi kan vise til en studie på ICAutført av to studenter i Sverige. Denne viser at salget ble doblet med et bedre lys, sier Strömberg.

På lyssenteret i Bollebygd har Fagerhult et avansert demonstrasjonsrom som viser ulike typer belysning. Nyeste teknologi er LED, og Fagerhult kommer med sine første spot produkter med denne teknolgien i høst.

– Inntil videre blir LED såpass dyrt at de fleste kunder nok heller velger metallhalogen.De første som velger dette er nok dem med høy miljøprofil, sier Strömberg.

Slik viser Fagerhult endringen i et supermarked, der den 15 år gamle belysningen ble byttet ut. Strømforbruket ble redusert fra 41.032 til 10.949 Kw/H, samtidig som lysnivået økte fra 480 til 740 lux.
I Bollebygd bruker ansvarlig konseptdesigner Anders Strömberg denne miksepulten til å demonstrere ulike former butikkbelysning.
Ved det påkostede hovedkontoret til Fagerhult Retail i Bollebygd demonstreres butikkbelysning for en rekke bransjer, slik som her.
Lysdesigner Christoffer Larsson under arbeid med lysplanlegging.
Til toppen