Navigasjon i Sverige

Det svenske forbundet ElektronikBranschen har utpekt navigasjon til årets julegave. I stedet for å velge enkeltprodukter, velger den svenske bransjeorganisasjonen en hel produktgruppe.

I år er prognosen for omsetning av GPS-navigatorer satt til 350.000. Det er ventet at omsetningen vil stige til det dobbelte neste år. Grunnen er at produktene både blir rimeligere og lettere å bruke.

– Jeg tror ikke bare at disse produktene blir årets julegave, men at de også markerer starten på en kraftig økende interesse for navigasjon. Det kommer fortsatt til å øke de nærmeste årene, sier administrerende direktør Anders Appelqvist i ElektronikBranschen.

Han legger vekt på at den samme utviklingen skjer innen digitale stillbildekameraer. Omsetningen av kameraer er stor, selv om bilder også kan tas med de fleste mobiltelefoner.

Dette er syvende gang ElektronikBranschen utpeker årets julegave. Kriteriene for julegaven er i hovedsak at det skal representere den tiden vi lever i, produktet skal være en nyhet eller ha nyhetens interesse og det skal stå for en høy omsetningsverdi eller selges i stort omfang.

Fagbladet Elektronikkbransjen nr.10/2007

Til toppen